בחתך 1 ביקשנו לבחון את אפשרות קיומן של רצפות נוספות של המבנה מתחת למפלס שאליו הגיעו החופרים הראשונים. הנחה זו נסמכה על תיאור תוצאות בדיקה שנערכה על ידי שטקליס בפינה הצפונית-מערבית של אולם העמודים, שבו הוזכרו רצפה ובה שרידי זיתים ומפלס נוסף. בפועל התברר כי רק בפינה הדרומית-מערבית שרדו מפלסים מקוריים של המבנה, בעוד שבשטח הבדיקה הנותר נגרמו הפרעות הקשורות בחפירות הקדומות ובעבודות תחזוקה מאוחרות. הממצא בשרידי הרצפות שנחשפו לא חידש דבר על תפקיד האולם. מתחת למפלסי העפר המהודק ולהפרעות המאוחרות נתגלו מפלסי ריצוף הקודמים כנראה להקמת בניין המעגלים. מפלסים אלו נחתכו על ידי יסודותיו העמוקים של הבניין, שהשתמר במקום זה לגובה תשעה נדבכים. הממצא בהם מתוארך לתקופת הב"ק 1ב. סמוך לחתך 1, מעבר לקיר המזרחי של אולם העמודים, נחשף מחדש קטע מריצוף החלוקים היפה של חצר בניין המעגלים. בדיקה מתחת לריצוף זה הניבה מספר שברי כלי חרס מתקופת הב"ק 2, אך לא נמצאה רצפה מתקופה זו מעל שרידי הב"ק 1.

 

בחתך 2 נחשפו הממצאים החשובים של עונת החפירה. הבדיקה מתחת לרצפת בית המרחץ התמקדה בחלק הגובל במעגל VII אשר חלקו נחשף על ידי שטקליס. עם הסרת תשתית הטיח של רצפת לוחות השיש של בית המרחץ המאוחר, שזמנו כנראה התקופה האסלאמית הקדומה, החלו להיחשף קירות הלבנים ומילוי העפר של בניין המעגלים, כמעט ללא עדות להפרעה מאוחרת. השתמרות הלבנים, הן בהיקף המעגל הן בקירות החוצים אותו, כ-20 ס"מ מעל ליסודות האבן. הקטע שנחשף כלל את הקירות הפנימיים החוצים את המעגל בציר מזרח–מערב, וכן חלק מן הקיר החוצה בציר צפון–דרום. ניכרו כמה שלבי בנייה; בשלב המאוחר חצה קיר את המעגל ממזרח למערב, וחילק אותו לשני מרחבים שבכל אחד מהם שני חדרים. בשלב זה היה ריצוף אבן גס שבו הובחנו שלושה שקעים, אחד בכל רבע חדר (רבע אחד לא נחפר) שנראה כי שימשו בסיסי עמודים לתמיכה בקירוי. לריצוף זה קדם ריצוף אבן אחיד יותר, שיחסו לקירות החוצים אינו ברור דיו. החומר הקרמי משתי הרצפות היה מתקופת הב"ק 3, כולל שברי כלי בית ירח, ואולם בלט לעין ההבדל בין המרחב הצפוני, שהיו בו שברי כלי חרס רבים, לבין החדר הדרומי, שעיקר הממצא בו היה של תעשיית כלי צור מזדמנים. גם בחפירות שטקליס נחשפו עדויות לשימוש מאוחר בבניין המעגלים לצורכי מלאכה והפרט הבולט היה כבשן יוצרים שנבנה בחצר המרוצפת. עולה איפוא, כי מבנה ציבורי זה, המשתרע על שטח של כ-1,200 מ"ר, הוסב עוד במהלך תקופת הב"ק 3 לשימושים תעשייתיים, שבוודאי לא היו התכלית המקורית של בנייתו.

 

בחתך 3 נחשף מחדש ריצוף האבן הנאה של הרחוב התוחם את בניין המעגלים ממערב. לאחר ניקויו התברר כי כיוונו המקורי היה מעט שונה מזה של קיר הבניין. יתרה מזו: הצד המערבי של הרחוב נתחם בקיר מקביל לקיר בניין המעגלים אשר נבנה על גבי ריצוף הרחוב. פירוק קטע מן הריצוף חשף תשתית לרחוב העשויה מחומר שמקורו בחופי הכנרת – תערובת של חצץ גס, חול וצדפים – אשר כללה גם שברי כלי חרס מתקופת הב"ק 2. אפשר שהתשתית מייצגת שלב קדום של הרחוב. קיר בניין המעגלים במקום זה נשתמר לגובה כולל של חמישה נדבכים ונבנה לתוך תעלת יסוד שחתכה את הרחוב המרוצף. בתחתית תעלה זו וכן מתחת לתשתית הרחוב נמצאו שרידי קירות לבנים בעלי כיוון שונה מזה של בניין המעגלים, ולצדם קטע רצפה ועליה שברי כלי חרס מתקופת הב"ק 1ב. חתך 3 מעיד על כך שבניין המעגלים נבנה לתוך מערך עירוני שכלל רחובות שתי וערב מרוצפים שראשיתם עוד בב"ק 2. בניין המעגלים עצמו נבנה כנראה בתקופת הב"ק 3, אך ייתכן שבנייתו היתה כרוכה בפינוי או שיפוץ מבנה קודם, אשר טרם זוהה.