בחודש אוגוסט 2001 נערכה חפירת בדיקה (10 X 10 מ'), 300 מ' מזרחית למחלף בן שמן (הרשאה מס' 3485-A*; נ"צ   רי"ח 1942/6446; רי"י 1442/1446) לקראת הקמת עמוד חשמל. בסלע קירטון נתגלה פתח מלבני חצוב סתום באבן, שממנו הוליך פיר סגלגל (כ-0.6 X 0.9 מ') אל בור פעמון חצוב (כ-2 מ' קוטר). הבור נמצא ריק, רצפתו היתה מכוסה בשברי סלע ולא נתגלו שברי כלי חרס או טיח. מיקומו של עמוד החשמל הועתק והבור לא נחפר. ייתכן שזוהי ממגורה שבנייתה לא הסתיימה או חלק ממערכת מסתור.