במדרון סלעי הפונה לכיוון מערב נתגלה פיר (1.05 מ' קוטר) חצוב בסלע גיר קשה (הרשאה מס' 3562-A*; נ"צ — רי"ח 20060/74625; רי"י 15060/24625). הפיר נחפר לעומק של 5 מ' והחפירה הופסקה מטעמי בטיחות. בפיר נתגלה ממצא בן זמננו, לא נתגלה ממצא קדום ולכן לא ניתן לתארכו. ייתכן שהוא שימש באר.