שטח A1 (איור 1) נחפר השנה בהיקף מצומצם ועם זאת הובחנו בו שלוש שכבות בנייה המתוארכות למאות הט'-הח' לפסה"נ. הפינה הדרומית-מערבית של הארמון, שהיתה מכוסה בהשתכבות עבה של מבנים מתקופת הברזל, נמצאה מתחת לשכבה הקדומה ביותר מתקופה זו. הפינה בנויה בקו מדורג, בדומה לפינה המקבילה בצפון-מערב. לרגלי הקיר נמצאו נפולים שישה אורתוסטטים מבזלת שניצבו בעבר בשורה על ראש בסיס האבן של הקיר. לאורכה של השורה נתגלתה קורת עץ מפוחמת שהיתה ממוקמת על ראשי האורתוסטטים וקישרה בינם לבין בניית הלבנים שמעליהם. שרידי קורות כאלה נמצאו גם על ראשי האורתוסטטים אשר שרדו באתרם בקירות האחרים של הארמון.
 
שטח A4. בחלק הגבוה של השטח, שבעונה הקודמת נחשפה בו השתכבות עבה של מבנים שתוארכו למאות הט'-הח' לפסה"נ, נמשכה חשיפת שכבות תקופת הברזל שהשתמרו היטב. בשכבה הקדומה של תקופת הברזל נחשפה סמטה שמשני צדיה מבנים. חלק מן המבנים השתמרו לגובה העולה על קומת אדם ובאחד מהם אף שרד חלון. התברר כי השכבות מתקופת הברזל התחתרו לעומק ניכר ואגב כך הרסו את השכבות הקודמות, כך שלעתים גובה רצפות המבנים מתקופת הברזל זהה ואף נמוך יותר מגובה הרצפות הסמוכות מתקופת הברונזה התיכונה. הממצא הקרמי עשיר מאוד וכולל בין היתר כן קטורת ומכלול כלים דו-גוניים המתארכים את השכבה הקדומה מתקופת הברזל בשטח זה למחצית השנייה של המאה הי' או לראשית המאה הט' לפסה"נ לכל המאוחר. ממצא חשוב אחר הוא תעודה כתובה בכתב היתדות אשר תוכנה ותאריכה אינם ברורים עדיין.
 

בחלק הנמוך של השטח נמשכה חשיפת האזור הפולחני. נתגלו מצבות נוספות וכן אגן אבן עגול גדול (כמטר אחד קוטר), שנמצא ממערב לקבוצת המצבות. כבעונה הקודמת השטח שנחשף היה מכוסה שכבה עבה של אפר ועצמות. כן נתגלו במקום חרוזים רבים וחלקה העליון של צלמית עשויה כסף, הדומה לצלמיות מן העונה הקודמת.
 

בחלק המזרחי והדרומי של השטח נמשך הניסיון לאתר את הקיר המזרחי של הארמון הקדום, שנהרס ונשדד. כמה רצפות, חלקן מטויחות, המתייחסות אל הקיר או אל התוואי השדוד שלו, נשאו כמות גדולה של כלי חרס מתקופת הב"ת 2. כן נתגלו שברי כלים מתקופת הב"ת 1 (ב"ק 4) אמנם ללא הקשר סטרטיגרפי, אך עם קטעי הקירות וכלי החרס מפרק זמן זה שנחשפו בעונות הקודמות בשטחים A3 ,A2 ו-5A הם משלימים את תמונת היישוב. עם התקדמות החפירה הולך ומתברר שכל המדרון המזרחי של השטח החפור במרכז התל היה מיושב בתקופה זו. באזור העמוק ביותר של החפירה הובחנו שרידים מתקופת הב"ק 3.
 
שטח A5. בחלקו המזרחי הגבוה של השטח נמשכה חפירת המבנים מן המאות הט'-הח' לפסה"נ שנבנו על גבי המילוי של החפיר מן המאה הי'-ראשית המאה הט' לפסה"נ, שהגן על חומת הסוגרים. משהתרחבה העיר מזרחה, במחצית המאה הט' לפסה"נ, מולא החפיר שנמצא אז במרכזה של העיר המורחבת, ועל גבי המילוי נבנו בנייני מגורים. רוב קירות המבנים, כמו גם הריצופים והמיתקנים הקשורים בהם, נמצא נטוי חזק כלפי החלק העמוק של החפיר הממולא. באזור זה אותרו כשלוש שכבות מבנים ומיתקנים שונים. ראוי לציון חותם אבן פניקי הנושא דמות אנושית ואת האותיות העבריות ש' ו- ת'.
 

בחלק הדרומי של השטח הוסר המילוי מתקופת הברזל ונחשפו שלושה קירות של אולם רחב ידיים (יותר מ-10 מ' אורך, יותר מ-4 מ' רוחב). הקירות הצפוני, המזרחי והמערבי בנויים מלבנים על בסיס אבן. הקיר הצפוני הוא קיר מחיצה בין האולם לבין אולם דומה בעל אופי בנייה זהה המסתמן מצפון. רצפת האולם הדרומי עשויה טיח צהבהב המונח על תשתית אבן, נתגלו עליה מעט שברי כלי חרס שאינם מאפשרים לתארך את המבנה. בקצה המזרחי ובקצה המערבי של השטח אותרו שרידי בנייה דלים וריצופים מקוטעים מתקופת הב"מ על ראשי קירות הלבנים. הדבר מצביע כנראה על כך שבשלהי תקופת הב"מ יצא לפחות חלקו של המכלול מכלל שימוש ועולה בקנה אחד עם הידוע ממקומות אחרים בתל – השלב האחרון של תקופת הב"מ, טרם נפילתה של חצור, מציג ירידה בעצמת העיר. נראה לפיכך כי המכלול הוקם בתקופת הב"ת ושימש במהלך רוב תקופת הב"מ. עד כה לא אותר פתח בקירות האולם (יותר מ-4 מ' גובה השתמרות) ואם לא יימצא בקיר הרביעי, תתחייב המסקנה כי זהו אולם תת-קרקעי, דבר העשוי להסביר שתי תופעות יוצאות דופן: גובה השתמרות לא רגיל של הקירות, והעובדה שהקירות עמדו חשופים למלוא גובהם בתקופת הברזל שכן מילוי החפיר, ובו כמות גדולה מאוד של ממצא קרמי מתקופת הברזל, נשען ממש אל פני קירות הלבנים.
 

עם הסרת קטע קטן מתשתית האבן של רצפת האולם נחשף סלע האם ומעליו, ליישור לשם הנחת הרצפה, נמצא מילוי עפר עשיר בממצא קרמי מתקופת הב"ק 3. בתוך המילוי נתגלה חותם מסופוטמי עשוי אבן מתקופת ג'מדת-נאסר ובסגנונה, הראשון מסוגו שנתגלה בארץ. בעת שהונח בחומר המילוי היה החותם כבר בן קרוב לאלף שנה.

 

שימור ושחזור. הושלמה הקמת הגג שנועד להגן על הארמון מתקופת הברונזה המאוחרת. הגג הוקם על ידי רשות הטבע והגנים הלאומיים בסיוע החברה הממשלתית לתיירות, קרן זלץ, קרן ברכה וקרן אדית וראובן הכט. כעת ניתן לגשת לשימור ושחזור הארמון ולהכנתו לביקורי קהל.
עבודות השימור התרכזו השנה בשחזור רצפת העץ של הארמון, בריצוף האבן שבחצר ובקירות הדרומי והמערבי של המבנה. כמו כן טופלה הבמה במקדש הצפוני.