נתגלו מחסות סלע טבעיים ומערות בשוליים הנמוכים של המערכת, חלקם מוכרים מהסקר הקודם. נראה כי כמה מחסי סלע ומערות שימשו מטמורות או חדרי אחסון לבדואים, שהשתמשו בהם גם לקבורות, ככל הנראה בעת החדשה. נחפרו חתכים (1X2 מ') מאחורי טרסות, בחלקה התחתון של המערכת, סמוך לבית החווה שנחפר, ובחלקה העליון. דגימות עומק אקראיות ודגימות חול שנלקחו לאורך הנחל נבדקו במעבדות של אוניברסיטת קיימברידג'.