(1) גת קטנה חצובה בסלע (איור 1) ולה משטח דריכה מרובע (1.3 מ') ואגן איסוף מעוגל (כ-0.7 מ' קוטר; 0.5 מ' עומק) בצדה הצפוני-מזרחי. במרכז האגן היה בור שיקוע (כ-0.2 מ' קוטר; 0.1 מ' עומק). תעלה מתעקלת רדודה (כ-0.3 מ' אורך; 0.2–0.3 מ' רוחב) חיברה את משטח הדריכה לאגן האיסוף. בגת לא נמצאו חרסים מתארכים או חפצים אחרים.

 

(2) גת גדולה (איור 2) שנמצאה בשדה, סמוך למדרגות חקלאיות הרוסות מאוד, כ-60 מ' מצפון לגת הקטנה. לגת משטח דריכה טרפזי (כ-3.00 X 3.25 מ'). בצד הצפוני-מזרחי של משטח הדריכה היה אגן איסוף רבוע (1.25 X 1.40 מ'; 0.9 מ' עומק), שקירותיו הצפוני והדרומי בולטים. בור שיקוע (כ-0.5 מ' קוטר; 0.1 מ'  עומק) שבמרכז אגן האיסוף פנה קלות לצד הצפוני-מזרחי. תעלה חצובה בסלע בכיוון מזרח–מערב  (0.13–0.45 מ' רוחב) חצתה את הפינה הדרומית של משטח הדריכה. בגת לא נמצאו חרסים מתארכים או חפצים אחרים.

 

(3) מערה, מזרחית לגת הגדולה ובמפלס נמוך יותר (כ-2 X 4 מ'), ששימשה  כנראה למגורים והכילה שכבה של שרידים מודרניים. שכבה שנייה, עמוקה יותר, של מילוי בין הסלע הטבעי והשכבה העליונה, הכילה  שברי חרסים המתוארכים לתקופה הרומית.