שטח A
לאחר הסרת פני השטח באמצעות כלי מכני נחפרו חמשת הריבועים. ריבוע A נחפר לעומק 4 מ' מפני השטח, ריבועים B ו-C נחפרו לעומק 2.2 מ', ריבוע D – לעומק 1.1 מ' וריבוע E לעומק 2.5 הובחנו 5 שכבות אף שהחפירה לא הגיעה לקרקע בתולה אף לא באחד מהריבועים. בשתי שכבות הובחנו שרידים ארכיטקטוניים.
שכבה 1. שכבת פני השטח ובה מעט שרידים ארכיאולוגיים, נמצאה בכל הריבועים.
שכבה 2. שרידים של חדר חימום תת-קרקעי, או היפוקאוסט, הופיעו בעומק של כ-1.6 מ' מתחת לפני השטח, נחשפו בריבועים C ,B ,A ו-E (איור 2). שברי כלי חרס, לרבות קרמיקה מזוגגת, קנקני מפג'ר ונרות שנמצאו במילויים ועל גבי הרצפה, מתארכים את המבנה לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הט' לסה"נ).
שכבה 3. קירות אבן, רצפה ומתקן אחסון מן התקופה הביזנטית המאוחרת נתגלו בריבוע A. הקרמיקה הקשורה לשרידים אלה כוללת שברים של קנקני עזה טיפוסיים, וכן קנקני אגירה מצולעים ודמויי שק שנמצאו הפוכים זה לצד זה בפינה הצפונית-מערבית של ריבוע A. הקרמיקה מתארכת את השרידים הארכיטקטוניים למאות הה'–הז' לסה"נ.
שכבה 4. שכבה סטרילית של אדמה צהובה וחמרה נתגלתה רק בריבוע A.
שכבה 5. מילוי עבה המתוארך לתקופה הביזנטית נחשף רק בריבוע A.

 

שטח B
נחפרו שני ריבועים וגם כאן לא הגיעה החפירה לקרקע בתולה. הובחנו שתי שכבות, בעליונה הובחנו אלמנטים ארכיטקטוניים.
שכבה 1. קירות אבן המתוארכים לתקופה הביזנטית המאוחרת היו ככל הנראה בני זמנה של שכבה 3 בשטח A.
שכבה 2. מילוי מעורב בשברי כלי חרס רבים המתוארכים בלעדית לתקופת הברזל 1–2 (ריבוע G). קוצר הזמן מנע את חשיפתם של הרובדים הבסיסיים של שכבה זו.