כבשני סיד. נחשפו שניים בחתך הכביש. כבשן אחד (מס' 1, 2.6 מ' קוטר, 2.3 מ' גובה) נוקה במלואו אך פתחו לא נחשף. הכבשן נחצב בסלע ודופן באבנים וטיח. הכבשן השני (מס' 2, 3.8 מ' קוטר, 3.6 מ' גובה) גדול יותר, גם הוא חצוב בסלע ורק מחציתו נחפרה (איור 2). בחלקו התחתון נתגלתה שכבה עבה של אפר ומעליה שכבת סיד.

 

מדרגות עיבוד. חמש מדרגות עיבוד (מס' 4, 10, 11, 15, 17) שכיוונן צפון-דרום נבנו מבולדרים גדולים שהונחו על גבי סלע האם וביניהם אבני שדה קטנות. לצד כל מדרגת עיבוד נפתח ריבוע חפירה (2 מ' לאורך המדרגה, 1 מ' רוחב) שנחפר עד סלע האם ללא כל ממצא. על הגבעה לכיוון דרום נראות מדרגות עיבוד המתעקלות לאורך כמה עשרות מטרים. שתיים מהן נפגשות בהמשך הגבעה ובהמשך אחת מהן (מס' 17) יש ערמת סיקול קטנה (מס' 19). חמש מדרגות עיבוד נוספות שכיוונן מזרח-מערב (מס' 6, 8, 16, 20, 21) נבנו בהתאם לטופוגרפיה. הן בנויות מבולדרים גדולים על גבי סלע האם ועליהם אבנים קטנות יותר, ללא חומר מלכד. גם לצד מדרגות עיבוד אלה נערכה חפירה ונראה כי הן נועדו לבלום סחף של אדמה על פני המדרון. התוואי שלהן ישר והן לא מחוברות.

 

ערמות סיקול
על פני השטח כולו נראו ערמות סיקול בגבהים ובקטרים שונים:

 

מס' (באיור 1) קוטר (מ') גובה (מ')
5 2 0.7
7 1.7 0.2
9 4 כ-1
12 5 כ-1
14 כ-10 כ-2
18 כ-6 0.75
19 4 כ-0.45
22 4.5 0.8
26 כ-1.5 כ-0.25

ערמות הסיקול עשויות מאבני שדה ועל שכבת האבנים העליונה נראית צמדה אפורה-לבנה. תשע מהערמות נחפרו; בכל ערמה נחפר כחצי מקוטרה עד סלע האם. בתחתית ערמה 12 נחשפו ישירות על הסלע חמש אבנים גדולות שהונחו במעגל, ובערמה 14 נחשפו שמונה אבנים גדולות שהונחו בקו מעוגל על הסלע, כנראה כדי לתחום את הערמה בשלבה הראשוני (איור 3). בין אבני ערמות 18 ו-19 נתגלו כמה שברי גוף של קנקנים מצולעים מהתקופה הביזנטית.

 

קירות. שלושה קירות (מס' 24, 25, 28; כ-0.8 מ' רוחב) שנראו על פני השטח נפגעו בעבודת טרקטור. הם בנויים משני פנים של אבני שדה בינוניות וביניהם ועליהם שברי אבנים שטוחות הנראים כנתזים או כפסולת של עיבוד אבן. לקירות אין יסודות והם השתמרו לגובה של 3-2 נדבכים. משני צדי הקירות נערכה חפירה לאורך של כ-2 מ' עד סלע האם (איור 4). שני קירות נמוכים (מס' 13, 27) שכיוונם צפון-דרום בנויים מאבנים קטנות מרווחות. הקירות ניגשים אל אלמנט נוסף כגון הסלע הטבעי (קיר 27) או מדרגת עיבוד. קיר 13 ניגש אל מדרגות עיבוד 10 ו-11.

 

דרך עתיקה? (מס' 3). שני קירות (0.6 מ' רוחב כל אחד) מקבילים הבנויים מאבני שדה וכיוונם צפון-דרום. הפן החיצוני של הקירות נבנה בהקפדה. נחפר שטח של כ-3 מ' לאורך אחד הקירות. קשה לקבוע אם מדובר בדרך או בשרידי קירות. ממערב לקירות נתגלה ספלול חצוב בסלע. 

 

גדרה? (מס' 23) שני קירות של אבני שדה הניגשים אל שני סלעים גדולים הם אולי חלק מגדרה שאי-אפשר לאמוד את גודלה. בין הקירות הובחן אולי פתח שנוקה.

 

אופי השרידים במקום מעיד על פעילות חקלאית שבמסגרתה נבנו מדרגות העיבוד והקירות. הפעילות שנמשכה לאורך התקופות ומיעוט הממצאים מקשים על  תיארוך השרידים.