שטח ב'
שטח המשנה הצפוני.
נחשפו ארבע שכבות מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. השכבה העליונה מן השלב התיכון ושלוש האחרות מן השלב הקדום של התקופה. השכבה העליונה כללה שרידים של שני מבנים מלבניים ורצפות טיח עבות ומשובחות הניגשות אל קירותיהם. מתחת לאחת מהן נתגלה שלד של תינוק. כן נתגלו קטעי קירות, חלקי רצפות טיח ומוקדים.

 

בשכבה השנייה (מלמעלה) נתגלה בור מעוגל בחלק הצפוני-מזרחי של השטח ובו נתגלו שרידים של שני שורי בר (איור 1) שחלק מעצמותיהם נמצאו בארטיקולציה. בחלק המערבי של שטח החפירה נחשף מבנה בעל מתאר קשתי אשר היה מרוצף ברצפת טיח לבנה מלוטשת ועליה שרידים של צבע אוכרה אדום במקומות אחדים. בשכבה זו נתגלו גם מוקד שרפה וקיר ששימש אולי קיר טרסה. כן שייכת לשכבה זו רצפת טיח צהבהבה, עשויה היטב, שנתגלתה בחלק המזרחי של השטח.

 

בשכבה השלישית (מלמעלה), מתחת לרצפת המבנה הקשתי, נתגלה מבנה מלבני בעל קירות לבנים שרק יסודותיהם השתמרו. למבנה שייכות רצפות טיח עבות הניגשות אל קירות המבנה ובקטעים רבים מכסות אותם. החלק המזרחי של השטח בשכבה זו היה אזור קבורה ונתגלו בו כמה קבורות, ראשוניות ומשניות, וכן כתמי טיח מפוזרים. בין אזור הקבורה שבמזרח לבין רצפות הטיח שבמערב, נתגלה מטמון של 60 להבי צור (איור 2) מאוגדים היטב וניכר שהיו צרורים יחדיו בתוך מחצלת, עור או קופסת עץ והוטמנו מתחת ליסודות המבנה המלבני.
לשכבה התחתונה בשטח מיוחסים שרידי קירות ומפולת אבן המונחים ישירות על גבי סלע האם. בחלק הדרומי של השטח נחשף מבנה שמשטח הסלע שימש רצפתו ועליו הונח משטח טיח דק.
     
שטח המשנה הדרומי. גם בשטח זה נחשפו ארבע שכבות בנות זמנן של השכבות בשטח המשנה הצפוני – השכבה העליונה מן השלב התיכון של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' ושלוש האחרות מן השלב הקדום שלה. נתגלו שרידים אדריכליים של קירות ומיתקנים. בשכבה העליונה נתגלו קטעי קירות, מתקנים ומוקדים.

 

לשכבה השנייה (מלמעלה) שייך קיר מקוטע שכיוונו צפון–דרום. בחלק הצפוני-מזרחי של השטח נחשפו שלושה מיתקנים מעוגלים אשר היו מרוצפים באבנים קטנות. ניתן להניח ששניים מן המתקנים שימשו לשרפת אבן ולהכנת טיח על פי דיפון החרסית האדומה שעברה שרפה חזקה ומפלס של אפר לבן או סיד שנתגלה בתוכם. בין המיתקנים נתגלתה קבורת צעיר המונחת בתוך עיסה של טיח. בחלק המזרחי של השטח נתגלו שרידי קירות וקטעי רצפת טיח הניגשת אליהם וכן שתי אבנים מעוגלות ששימשו כנראה בסיסים לעמודים.
 

לשכבה השלישית (מלמעלה) שייך קיר עבה (0.6 מ' גובה השתמרות) עם פתח משוער (0.75 מ' רוחב) בפן המערבי של חלקו הצפוני. הקיר חוצה את שטח החפירה מצפון-מערב לדרום-מזרח ושימש אולי קיר תוחם בעל צביון הגנתי.
 

לשכבה הרביעית, התחתונה,  שייך קיר מסיבי ומרשים, דמוי קשת שהיה קטע ממבנה מעוגל. רצפת המבנה עשויה אדמה מהודקת ובתוכה חפור קבר של פרט בוגר מחוסר גולגולת.
 

שלוש השכבות התחתונות שנחשפו בשני שטחי המשנה שייכות על פי מכלול כלי הצור לשלב הקדום של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. המכלול כולל ראשי חץ מטיפוס חילואן יחד עם חודי יריחו, להבי מגל וכלים דו-פניים שחלקם בעלי התזה רוחבית. נמצא גם מכלול עשיר מאוד של אובסידיאן ובו כל מרכיבי התעשייה: גרעינים, נתזים, להבים וכלים. נוסף על כך נחשף מכלול עשיר ומגוון של עצמות בעלי חיים, בהם גם עצמות של מכרסמים ועופות וכלי עצם. הממצא כלל גם כמה צלמיות, חרוזים עשויים מאבן ירוקה וצמידים מאבן ומצדף.

 

שטח ה'
שטח זה נפתח בחלק המערבי של האתר לאחר שבעונת 2002 בוצע במקום חתך בדיקה.
נחשפו שני קירות מקבילים (W601, W600) שכיוונם מזרח–מערב והם נראים כקירות טרסה. תקופתם לא הובררה מכיוון שהמילוי סביבם כלל חומר קרמי מעורב. מדרום להם נתגלתה חציבה סגלגלה בסלע, ככל הנראה מיתקן חקלאי.

 

שטח ו'
שטח זה נפתח בגבול המזרחי של האתר, במקום שבו משיק נחל שורק לשלוחה שעליה משתרע האתר. במהלך עונת 2002 נתגלה באזור זה מעיין, הנובע מתוך נקבה חצובה בתוך מצוק הסלע וכן שרידי קירות, שרידי טיח וחלקים של צינור חרס. בעקבות זאת נחפר בעונה זו ריבוע, כ-3 מ' מצפון לנקבת המעיין. פתח הנקבה מלבני וממנו היא נמשכת בכיוון מזרח–מערב (10.4 מ' אורך) ומתעקלת מעט  דרומה-מערבה. לנקבה שני קטעים. בקטע הראשון
(7.3 מ' אורך) רוחב הנקבה (1.4 מ') וגובהה (2.2 מ') זהים לאלו שבפתח. בקטע הפנימי הנקבה מונמכת ומוצרת (3.1 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב, 0.95 מ' גובה).
על מצוק הסלע שבין פתח הנקבה לשטח החפירה יש ארבע גומחות רבועות בקו גובה אחד ובמרווחים קבועים. הן נועדו להכנסת קורות ששימשו לקירוי מבנה על, שהיה עשוי מחומרים אורגניים.

 

הובחנו שלושה שלבים אדריכליים בבנייה שליד המעיין (איור 3):
שלב א'. נבנו שתי בריכות מופרדות באמצעות קירות ומטויחות בטיח המורכב מאפר מעורב בחרסים כתותים. מידותיהן אינן ידועות כיוון שהן חורגות מגבולות החפירה. כן נתגלתה תעלה מטויחת שהובילה מים אל אחת הבריכות. לא ניתן לקבוע את זמנן של הבריכות, התעלה והקירות מכיוון שנחפרו רק המילויים מעל הקירות או בתוך הבריכות. מילויים אלה כללו צור וחומר קרמי שנשטפו משטח האתר שעל השלוחה וזמנם מן התקופה הניאוליתית ועד ימינו.
בפינה הדרומית-מזרחית של שטח החפירה נתגלה קצהו הצפוני-מערבי של מיתקן מעוגל ששייך אולי לתעשיית הקרמיקה ולטיוב הטין. ייתכן שהמיתקן שייך לשלב מאוחר יותר.
שלב ב'. נוסף קיר צמוד למערכת הקירות הקיימת, בחלק הצפוני של שטח החפירה. הדופן הצפונית של הקיר מטויחת והיא הדופן הדרומית של בריכה שקרקעיתה היא סלע האם הבלתי מטויח. מידות הבריכה חורגת מגבולות החפירה ולכן מידותיה אינן ידועות. גם שלב זה נעדר מכלולים חתומים ולכן לא ניתן לתארכו.
שלב ג'. בגובה ראשי הקירות הונחה תשתית אבנים קטנות שמילאה וסתמה את הבריכה השייכת לשלב ב'. מעל תשתית זו, כמו גם מעל אחד הקירות, נתגלתה רצפת טיח צמודה למצוק הסלע שממערב ונוטה ממזרח למערב. בחלק הרצפה הצמוד לסלע, נתגלתה תעלה שנחפרה לתוכה מדרום לצפון ושימשה להנחת צינור חרס שחלק ממנו השתמר בצדה הדרומי. צינור החרס הוביל מים ככל הנראה מן המעיין צפונה.