עיקר הממצא נתגלה בקטע הדרומי של התעלה, לאורך כ-40 מ' (בין נ"צ — רי"ח 25106/74286; רי"י 20106/24286 לנ"צ — רי"ח 25105/74290; רי"י 20105/24290). נחשף קיר ארוך (35 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב, 2 מ' גובה) שנבנה בכיוון צפון–דרום, מאבני בזלת מסותתות (0.5-0.7 X 0.4-0.6 מ' גודל ממוצע) והשתמר לגובה של שבעה נדבכים. בחלקו הדרומי הובחנו שתי רצפות טיח הניגשות אל הקיר, אחת בעומק של 1.6 מ' והשנייה בעומק של 0.6 מ' מפני השטח. לכל אורכו נתגלו קירות הניגשים אליו ממזרח וממערב שנבנו באותה שיטה. מהותו של מבנה גדול זה טרם הובררה. הממצא הקרמי שהתגלה לאורך קטע זה של התעלה כלל שברי כלי חרס מן התקופה הרומית (המאות הא'-הג' לסה"נ), בהם קערת ETS (איור 1: 1); קערה מן התקופה הרומית המאוחרת (איור 1: 2); סירי בישול מטיפוס כפר חנניה 3A (איור 1: 3) ו-4A (איור 1: 4); קנקן 'שיחין' (איור 1: 5); קנקן (איור 1: 6); ושברי כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הט'-הי"א לסה"נ), בהם קערה עם זיגוג צהוב וירוק (איור 1: 7); קערה עם זיגוג צהבהב (איור 1: 8); קנקן (איור 1: 9); צינור (איור 1: 10); פך (איור 1: 11); פך עם מסננת מעוטר בחריתה (איור 1: 12). כן נמצאו בסיס מעוטר של כלי מברונזה (איור 1: 13) ושני מטבעות: מטבע של הורדוס אנטיפס ממטבעת טבריה (ר"ע 97450; 19/20 לסה"נ) ומטבע של הדריאנוס ממטבעת גבע (ר"ע 97451, 116/117 לסה"נ; איורים 2, 3), היחיד ממטבעה זו הידוע מחפירות שנטבע על ידי הדריאנוס. באדמה שהוצאה בקצה הדרומי של קטע זה (נ"צ — רי"ח 25105/74285; רי"י 20105/24285) נמצא קמיע מנחושת מצופה בכסף, בצורת תליון רבוע (6×6 ס"מ) עם פינות מעוגלות, המיועד לענידה על הצוואר (איור 4). על הקמיע חרוטות מילים בכתב עברי מרובע, בראשן – שם ההויה המפורש והשם שדי וכן שמות מלאכים כמו מטטרון וצוריאל. על פי צורתו וסגנונו מתוארך הקמיע למאות הי"ח-הי"ט לסה"נ וניתן לשייכו לקבוצת קמיעות שהיתה נפוצה בקרב יהודי פרס באותה תקופה.

 

בקצה הצפוני של התעלה, ממזרח לצומת הרחובות אחוה וטולידאנו (נ"צ — רי"ח 25102/74302; רי"י 20102/24302) נתגלה חלק ממאגר מים (2.5-2.0 מ' רוחב, כ-5 מ' עומק) שתקרתו קמורה. קירותיו טויחו בטיח אדום שחוזק בשברי כלי חרס מצולעים. כ-20 מ' מערבה, בהמשך התעלה נתגלו קטעי קירות שכיוונם צפון–דרום ומזרח–מערב. גם בקצה הדרומי של תוואי צינור הביוב, קרוב למכון לטיהור שפכים (נ"צ — רי"ח 25104/74263; רי"י 20104/24263), נתגלו שרידי בנייה קטועים שנבנו מאבני בזלת מהוקצעות, בהם פינה של מבנה או חדר שהשתמרה לגובה של שני נדבכים.