שטח A
נפתחו שישה ריבועים (A7-A3 ,A1), סמוך לתעלת הצינור ומצפון לה (איור 1). כמו כן נערכו כמה בדיקות באמצעות ציוד מכני. בריבוע A1 נחשף סלע האם מתחת לשכבה אלוביאלית דקה אפורה בהירה. בריבועים אחרים נחשפה שכבת אלוביום דומה (0.2–0.5 מ' עובי) מעל שכבת חוואר מהודקת וסטרילית, שתחתיתה לא נתגלתה. אף לא ריבוע אחד העלה שרידים ארכיאולוגיים באתרם.

 

שטח B
מספר רב של שרידים אדריכליים נראה על פני השטח באקרופוליס של האתר. נפתח ריבוע אחד במקום שבו נראו קירות שאולי מתווים חדר. בחפירה התגלה חלק קטן של בניין מסיבי וזוהו בו שני שלבי בנייה. נמצאה עדות קרמית מצומצמת מהתקופה הכלקוליתית ומתקופות הברונזה הקדומה והברזל 2. החפירה לא הורחבה אל מתחת לרצפות המבנה וקירותיו.

 

שלב 1. השלב הקדום נחשף רק בחלקו וכלל שרידים של שני קירות גדולים, W501 ו-W503 (איור 2). קיר 501 (1 מ' רוחב) נבנה משתי שורות של אבנים גדולות ואבנים קטנות ביניהן. הקצה הדרומי-מזרחי של הקיר היה רבוע  וכנראה יצר פתח עם קיר 503 שהיה מסיבי למדיי
(1.5 מ' רוחב). קיר 503 נבנה משלוש שורות של אבנים גדולות ואבנים קטנות ביניהן. בסיס שני הקירות לא נחפר ולפיכך תאריך בנייתם נותר לא ברור.

 

שלב 2. בשלב המאוחר היה קיר 501 חלק מחדר שנסגר על ידי קיר W500 בצד הצפוני-מערבי, קיר W502 בצד הצפוני-מזרחי וקיר W504 בצד הדרומי-מזרחי (איור 3). קירות 500 ו-502 (1.4 מ' רוחב) היו בנויים מאבני שדה בינוניות עד גדולות ואבנים קטנות יותר ביניהן. בין קירות 500 ו-501 היה בעבר פתח שנמצא חסום באבני שדה בינוניות וגדולות. הקיר הקטן 504 בצד הדרומי-מזרחי נבנה על גבי הפתח משלב 1, בין קירות 501 ו-503. קטע מקיר 503, שנבנה בשלב 1, פורק ובינו לבין קיר 504 נוצר מסדרון קטן שהוביל לחדר. ריצוף אבן גס (לוקוס 23) בחדר שויך לבסיס של קירות 500, 502 ו-504 (איור 4). הריצוף כוסה בשכבה של מפולות הרס שהכילו קנקני אגירה שבורים רבים (איור 5).

 

ממצא כלי החרס מהחדר בשלב 2 (איור 6: קערות [6-1], סיר בישול [7], קנקנים [12-8], פך
[13], צפחת [14] ונר [15]) מתוארך לשלהי תקופת הברזל 2 עד לראשית התקופה הפרסית (שלהי המאה הו' עד המאה הה' לפסה"נ), אף כי קערה יהודאית ממורקת בעלת שפה מקופלת (איור 6: 4) מעידה על שלב התיישבות קדום. מכלי החרס ראויים לציון המורטריה (איור 6: 6), סיר הבישול בעל דופנות דקים וצוואר גבוה (איור 6: 7) וקנקני האגירה בעלי שפות נוטות חוצה (איור 6: 8, 10) ושפות מקופלות (איור 6: 9, 11, 12). לקנקן ארבע הידיות (איור 6: 12) טביעה של דגם יתד על הכתף; הדגם ידוע היטב כמאפיין עיטורי של תקופת הברזל המאוחרת ונמצא בדרך כלל על קערות או קדרות, אך עד כה אינו ידוע על קנקנים.