ריבוע A נפתח בחלק המזרחי התחתון של פסגת הגבעה. נחשף קיר גדול (5.5 מ' אורך חשיפה, W51), שכיוונו מזרח–מערב, הבנוי משורה אחת של אבנים גדולות שהונחו ישירות על הסלע (איור 2). בצד הדרומי-מערבי של הריבוע ריצוף גס (לוקוס 6), בנוי אבנים גדולות ושטוחות שהונחו בין מחשופי סלע, קשור לקיר 51. הריצוף קשור גם לבדל קיר נוסף (W50), שנבנה משורה או שתיים של אבנים גדולות ובולדרים, מקביל לקיר 51 ומדרום לו. שרידים של רצפה נוספת (לוקוס 7) מעפר כבוש עם אבנים קטנות מונחות על גבי מילוי על הסלע נמצאו מדרום לקיר 51  וממזרח לקיר 50. מצפון לקיר 51 נחשפה רצפת עפר כבוש ואבנים קטנות (לוקוסים 5, 19) בין מחשופי סלע. רצפה זו קשורה לקיר 51 ולקיר W55 שכיוונו צפון–דרום, הוא בנוי משני נדבכים של אבנים בגודל בינוני עם אבנים קטנות ביניהם וניגש לקיר 51. ממזרח לקיר 55 נתגלתה רצפת עפר כבוש (לוקוס 10). כל הרצפות והקירות היו מכוסים בכמות גדולה של חצצי אבן והם מייצגים שכבת יישוב אחת שעל פי הממצא הקרמי תוארכה לתקופת הב"ת 2ב (איור 5).
 

מדרום לריבוע A תועד חלק גדול של מחשוף סלע שטוח ומוחלק ומדרגה חצובה ממערב לו (איור 2). זוהי כנראה מחצבה אף שלא נמצא קשר בינה לבין השרידים האדריכליים בריבוע A.

 

ריבוע B נמצא 35 מ' ממזרח לריבוע A ונתגלו בו שני שלבי יישוב:
שלב 1. שלב קדום נמצא בתוך שכבת אדמה חומה בהירה שכיסתה שכבת אדמה חומה כהה על הסלע, והכילה מעט ממצא קרמי מתקופת הב"ת 2. בשכבה הבהירה נמצאו שרידי קיר
(W57) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב והוא בנוי שורה אחת של אבני שדה גדולות המיוחסות לרצפת עפר כבוש (לוקוסים 20, 21) שממזרח לו (איור 3).
 

 

שלב 2. שלב שני הובחן בתוך שכבת אדמה חומה כהה, המכסה ישירות את השכבה החומה הבהירה משלב 1 (איורים 3, 4). נחשפו כמה קירות (W54 ,W53 ,W52) שנבנו משורה אחת של אבני שדה בגודל בינוני ונראו כמתווים מבנה מלבני. בין שלושת הקירות נתגלתה רצפת עפר כבוש עם אבנים קטנות (לוקוס 11) ורצפות דומות נוספות הובחנו מצפון-מערב (לוקוס 29) ומדרום-מערב (לוקוס 13).
 

הממצא הקרמי משני שלבי היישוב בריבועים A ו-B תוארך לתקופת הב"ת 2ב (איור 5: קערות [7-1], קדרה [8], סירי בישול [10-9] וקנקני אגירה [25-11]). היעדרם של חרסים מאוחרים מצביע על כך שההתיישבות באתר הצטמצמה לתקופה זו בלבד.