בצדו המזרחי של האולם נמצאו שברים של שני קומקומים האופייניים לתקופת הברונזה הביניימית (הברונזה הקדומה IV; איור 2). עוד נמצאו עצמות אדם פזורות על פני הרצפה ובמילוי של האולם. ניתוח אנתרופולוגי העלה כי העצמות מייצגות קבורה של פרט בוגר אחד. כמו כן נמצאו מיקרוליתים רבים במילויים של האולם והפיר, שמקורם כנראה בסחף שהגיע  מהיישוב הפרהיסטורי נווה דוד בפתחו של נחל אזוב (ואדי שיח).

 

נראה כי המערה שנשדדה בתקופה מאוחרת היתה חלק ממערך קבורה גדול שהשתרע למרגלות הכרמל בין נחל אזוב לנחל אחוזה. באזור נמצאו מערות קבורה נוספות מתקופת הברונזה הביניימית שרובן נשדדו בתקופה הרומית-ביזנטית.