נחפר ריבוע אחד (3.00 X4.75  מ'; איור 1) בחצר של בניין פרטי. מתחת לרובד של אדמה שהכילה פסולת מודרנית, בעומק של 1.2 מ' מתחת לפני השטח, נחשפה רצפת טיח לבנה (4-3 ס"מ עובי). הרצפה עשויה מתשתית של אבנים קטנות (0.2 מ' עובי) ועליה שתי שכבות טיח. לאורך הדופן הדרומית-מערבית של ריבוע החפירה, נערכה בדיקה במקום (3.0 X1.2  מ', 0.5 מ' עומק) שבו ניכרת הפרעה ברצפה. בפינה הצפונית של הריבוע ניגשת הרצפה אל קיר הבנוי מאבני גוויל בינוניות (כ-0.10 X 0.15 X0.25 מ') מלוכדות במלט. רק הפן הדרומי של הקיר נתגלה והוא טויח בטיח דומה לזה של הרצפה. במרחק של 0.8 מ' מהדופן הצפונית של ריבוע החפירה נתגלתה מדרגה (10 ס"מ גובה) שעליה מטפסות שתי שכבות של טיח. 

 

ההצטברויות על הרצפה הכילו פיסות טיח, שברי לבנים ושברי זכוכית. על גבי הרצפה נתגלה חומר אורגני הכולל פחם וגרעיני זיתים שרופים. הממצא הקרמי מעל ומתחת לרצפה כלל כלים מטיפוס ח' אל-מפג'ר ובהם קערות (איור 2: 3-1), קדרות (איור 2 : 4), קנקנים (איור 2: 6, 9), פכים (איור 2: 7, 8), סיר בישול (איור 2: 5) ומכסה (איור 2: 10).

בחפירות שנערכו בעבר בקרבת מקום (ר' חדשות ארכיאולוגיות קו) נתגלו ממצאים דומים המעידים ככל הנראה כי האזור היה מיושב בתקופה העבאסית.