המערה כוללת מרחב סגלגל טבעי (4–5×6 מ'; 1.5–1.8 מ' גובה מעל הסחף; איור 2). נחפרה רק המחצית המערבית שלה. בדופן המזרחית של המערה נחצב פתח מלבני (0.8×1.4 מ'; איור 3), שחלקו העליון קשות. חלקה הצפוני-מערבי נפגע מחוץ ומפנים בעבודות פיתוח טרם החפירה. תקרת המערה מפויחת. בדופן המערבית שלה התגלו שתי חציבות, האחת נישה ששימשה כנראה להנחת נר (0.12×0.15 מ'; איור 4) והשנייה לא הושלמה, כנראה חציבה ליישור דופן המערה (כ-0.4×0.6 מ'; איור 5). במערה התגלה סחף ובו חומר בן זמננו, ומתחתיו נחשפה שכבת אדמה אפורה מהודקת. בשכבת האדמה המהודקת התגלו שלושה מטבעות ירדניים משנות ה-50 של המאה הכ' וכן מוקד שרפה, ובו עופרת בת זמננו. מתחת לשכבת האדמה המהודקת האפורה התגלו שלוש שכבות של אדמת סחף, ומתחתן התגלתה קרקעית הסלע של המערה (איור 6). בשלוש שכבות הסחף במערה התגלו מעט שברי כלי חרס, שרק שניים מהם זוהו, האחד שבר של קערה כנראה מתקופת הברזל 2 והשני שבר סיר בישול מהתקופה הרומית; שני שברים אלה התגלו בתוך בקע פנימי בדופן המערבית של המערה, במפלס הקרקעית. בהעדר שכבת חיים עתיקה במערה קשה לתארך את ראשית השימוש בה ולמה היא שימשה. ייתכן כי החרסים מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית מלמדים שבמערה נעשה שימוש ארעי בתקופות אלה, בדומה לשימוש בדורות האחרונים, וייתכן כי חרסים אלה נסחפו למערה.