בשכבה העליונה התגלו בורות ושרידי קירות אחדים. שכבה זו הופרעה קשות במהלך חריש עמוק. רוב הממצאים מהשכבה מתוארך לראשית תקופת הב"ק 2 ומיעוטם מתוארך לתקופה הכלקוליתית. בשכבה התחתונה, שהשתמרה טוב יותר, נחשפו בעיקר בורות רדודים ובורות דמויי פעמון, אליהם ניגשות רצפות שעליהן התגלו מוקדי אפר וכן שברי כלי חרס, כלי אבן גיר ועצמות. בשכבה זו התגלו לראשונה באתר כמה קבורות אדם, מרביתן בבורות רדודים כשלצד הנקבר שרידי חזירים. כן התגלה מבנה עגול (כ-4 מ' קוטר) ייחודי בתוכניתו, שנבנה מלבני בוץ. בתוך המבנה התגלתה קבורת ילד, מעליו ולצדו הונחו מנחות של בעלי חיים שונים, ובהן חזיר צעיר שלם ורגל שלמה של מפריס פרסה. בקבר זה התגלו גם שיניים של אדם בוגר, המלמדות כנראה שבמבנה נערכה קבורה ראשונית והשרידים הועברו מאוחר יותר לקבורה משנית במקום אחר. נראה שמבנה ייחודי זה שימש לקבורה טקסית. הממצאים בשכבה התחתונהכוללים שברי כלי חרס, כלי אבן ופריטי צור מהתקופה הכלקוליתית. בולטת במיוחד תעשייה לייצור כלי אבן גיר, הייחודית לאתר זה. תעשייה זו כוללת כמות רבה של מגרדים, כלי קיצוץ וסדנים, המהווים את עיקר ממצא האבן באתר.