למערה (איור 1) פתח צר (0.7 X 1.5 מ') שממנו יורד פיר משופע. בכניסה נחצבה מדרגה
(0.5 מ' גובה) שממנה הוליכה ירידה אל חלל פעמוני (לוקוס 101). בתוך החלל נתגלתה שכבת אבנים גדולות ואדמת טרה רוסה שבתוכה נתגלו כמה עצמות אדם, בעיקר גפיים. בעקבות גילוי העצמות נפסקה החפירה ולא ניתן לתארך את הממצא ולקבוע את גיל ומין הפרט.

 

לשומרה מתאר עגול (כ-2 מ' קוטר; איור 2). היא השתמרה בחלקה הצפוני לגובה של שני נדבכים ובצדה הדרומי שהתמוטט נותרו אבני המפולת. השומרה נבנתה מאבני שדה גדולות מאוד ובתוכה נתגלה מילוי של אבני שדה בינוניות ואדמת סחף. לא נתגלה ממצא מתארך. בעבר נתגלו בגבעה זו שרידים מן התקופות החשמונאית והאסלאמית הקדומה (ר' חדשות ארכיאולוגיות קח: 94–95).