1. (נ"צ מרכזי 177050/560386). פזורת של כלי צור מהתקופה האפיפלאוליתית בשטח של כ-50×50 מ'.

2. (נ"צ מרכזי 176993/560306). שרידי מבנה, ובהם כמה קירות שנבנו באבני קירטון (איור 2), בשטח של כ-20×20 מ' וכן פזורת חרסים מתקופת הברזל ומהתקופה העות'מאנית.
3. (נ"צ מרכזי 176998/560205). פזורת של כלי צור מהתקופה האפיפלאוליתית וחרסים מתקופת הברזל בשטח של כ-60×60 מ'.
4. (נ"צ מרכזי 177071/559781). פזורת של כלי צור מהתקופה האפיפלאוליתית וחרסים מתקופת הברזל בשטח של כ-60×60 מ'.
5. (נ"צ מרכזי 176974/560795). פינה של שני קירות, השייכים למבנה חווה מהתקופה הביזנטית.
כתוצאה מהסקר נחפרו אתרים 1 ו-2 (הרשאה מס' 6235-A).