1. (נ"צ 181941/582753). מבנה אבן (8×8 מ'), שקירותיו השתמרו לגובה שלושה נדבכים (0.8 מ'). באתר לוקטו חרסים מהתקופה הביזנטית.
2. (נ"צ 182156/582554). מכלאה (10 מ' קוטר) שנבנתה באבן והשתמרה לגובה שני נדבכים (0.5 מ').
3. (נ"צ 181678/582570; איור 2). מערה חצובה במחשוף סלע קירטון סמוך לגדת נחל דודאים.
4. (נ"צ 181643/582322; איור 3). קבר ארגז (1×2 מ') שנחפר בקרקע ודופן באבנים. סביב הקבר ניכרים כמה ריכוזי אבנים, אולי קברים נוספים.
5. (נ"צ 182066/582029; איור 4). שרידי שומרה (3×3 מ') שנבנתה באבנים והשתמרה לגובה מרבי של שני נדבכים (0.4 מ').
6. (נ"צ 182439/581861). מערת מגורים חצובה (כ-3×5 מ' מידות מפנים), ובה לוקטו חרסים מהתקופה הביזנטית.
7. (נ"צ 183140/582620; איור 5). מערת מגורים חצובה (כ-5×5 מ' מידות מפנים), שסביבה נבנתה אולי חצר קטורה.
8. (נ"צ 181911/582991; איורים 6, 7). מבנה אבן הכולל שני חדרים וחצר (20×20 מ'). הדופן המזרחית של החצר מנצלת מחשוף סלע קירטון, ובו נחצבה מערה. בקיר הצפוני של החצר נקבע שער כניסה קשות. באתר לוקטו חרסים מהתקופה העות'מאנית.
9. (נ"צ 182035/582864; איור 8). בור מים חצוב שפתחו דופן באבנים. מדרום לבור נבנה סכר להטיית מים.