בשני מקומות שבהם הובחנו שרידים עתיקים נחפרו מערה וקירות. למערה פתח סגלגל צר שממנו מוליך פיר אל מדרגה חצובה (1 מ' גובה) המובילה אל חלל סגלגל (1 מ' גובה). בתוך החלל נמצאה הצטברות של אבנים גדולות ואדמת סחף שבתוכה נתגלו עצמות אדם. בשל כך הופסקה החפירה ולא התאפשר לקבוע את גיל ומין הפרטים ואת גודלה ותכולתה של המערה. בחתך בדיקה שנעשה בשכבת ההצטברות נתגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.

 

כ-100 מ' מדרום למערה נראתה על פני השטח מדרגת עיבוד (W10; איור 1) הבנויה אבני שדה (0.4 X 0.5 מ'). בחפירה נתגלו שני קירות נוספים (W12, W11), בנויים אבני שדה קטנות, ששימשו כנראה לסימון גבולות בין חלקות חקלאיות.