בכל שטח הסקר נמצא אתר ארכיאולוגי אחד בלבד – פתח של בור מים עגול (0.6 מ' קוטר) חצוב בסלע הקירטון (נ"צ 193781/583153). על פתח הבור מונחת אבן גדולה וגודל חלל הבור אינו ידוע. הבור סמוך לכניסה הראשית ליער ולדרך נוף יער יתיר והקק"ל תשמר אותו בעת פיתוח הכניסה ליער.