נפתח ריבוע אחד (5×5 מ', 0.5 מ' עומק) תחת רצפה עגולה מבטון ואבנים שנוצקה על ראש הגבעה לתצפית בשנות השבעים של המאה הכ'. מתחת שכבת הבטון נמצאה שכבת חול (כ-0.1 מ' עובי), תחתיה מילוי אדמת ואדי עם חלוקים קטנים (כ-0.2 מ' עובי) ומתחתיו קרקע נקייה. נעשו כמה חתכי בדיקה באמצעות מחפרון (עד כ-2.5 מ' עומק). הן בריבוע הן בחתכי הבדיקה לא נתגלו ממצאים למעט אבן בנייה מסותתת שהתגלתה הישר מתחת לשכבת המילוי בתעלת בדיקה בחלק הצפוני-מערבי של החפירה.

 

החפירה בגבעה העלתה כי מלבד שבר אבן הבנייה, לא נותרו ממצאים על ראש הגבעה. נראה כי לאחר שהוצאה רצפת הפסיפס ולפני שהוקם מעגל הבטון ששימש לתצפית, יושר השטח והוסרו כל השרידים הארכיאולוגיים.