נוקה ותועד חתך הפונה לכיוון דרום-מערב, שאורכו כ-6 מ', וגובהו כ-2 מ'. נתגלו שני קירות (W2 ,W1) בנויים אבני גזית, ורצפות הקשורות אליהם (איור 1). קיר 1 מתעגל ובצדו הפנימי המערבי נתגלתה רצפת פסיפס לבנה (1 X 1 ס"מ גודל אבנים). אל הפן החיצון של הקיר ניגשות שתי רצפות. העליונה היא רצפת טיח שלה תשתית של אבנים קטנות. כ-0.65 מ' מתחת לרצפה נתגלו חלקים של שני 'קנקני עזה' (איור 2) מונחים על רצפה תחתונה. שתי הרצפות קטועות והן לא ניגשות אל קיר 2. מדרום ניגשת אל קיר 2 רצפה שמתחתיה נתגלו שברי לוחות שיש.

 

הקיר המעוגל ושברי לוחות השיש מרמזים כי בתקופה הביזנטית היתה במקום כנסייה. שרידים מן התקופה הביזנטית באזור כוללים קברים ומאוזוליאום (ר' חדשות ארכיאולוגיות פ-פ"א:17–18).

 

במרכז האזור שנפגע נפתח ריבוע (2 X 2 מ') שנחפר לעומק של 0.7 מ'. מפני השטח ולעומק של 0.2 מ' היתה שכבת אדמה שהכילה ממצא קרמי מן התקופות הביזנטית עד הממלוכית.