נחשפו שלושה קברים (L106–L104) שהשתמרותם גרועה. הם נבנו באבני גוויל בינוניות וקורו בלוחות אבן שיצרו גמלון (איור 2). הקברים נבנו בכיוון כללי מזרח–מערב. הנקברים הונחו פרקדן על רצפת הקבר העשויה מאדמה מהודקת (L109). הם התגלו בארטיקולציה אנטומית, המלמדת על קבורה ראשונית, כשהגולגולת בצד מזרח. ליד ראשי חלק מהנקברים התגלו כלי מנחה. מחוץ לקברים התגלו כלי מנחה פזורים, כנראה בעקבות הפגיעה בקברים. בחפירה התגלו כלי חרס ופריטי ברונזה המתוארכים כולם לתקופת הב"ת 2א'.

בקבר 104 נקברו אישה ותינוק (איור 3). ליד ראש האשה וסמוך לידה השמאלית התגלו כלי מנחה אחדים, ובהם פך שלו בסיס דיסקוס קעור (איור 4: 8) ופכיות אגסיות (איור 4: 12, 13). בפירוק קירוי הקבר (L103) התגלתה קערה (איור 4: 3). בקבר 105 נקבר ילד בן שלוש–ארבע שנים. בקבר 106 התגלו שני נקברים מונחים זה לצד זה. בפינה הצפונית-מערבית של הקבר, על הרצפה, התגלה פיטס שלו בסיס מעוגל (איור 4: 7), פגיון ברונזה (איור 5: 1) ושתי סיכות רכיסה מברונזה (איור 5: 2, 3). במילוי אדמה בתעלה שנחפרה באמצעות כלי מכני (L100) התגלו כמה כלי מנחה, ובהם קערה מזווה מחופה אדום וממורקת (איור 4: 1), קערות (איור 4: 2, 4, 5), קערית שלה דופן דקה (איור 4: 6), קנקנים (איור 4: 9, 10) ופכית דלייה (איור 4: 11).