בחלק המזרחי של תחום הסקר, על גבי גבעה טרשית נמוכה, המורכבת מסלעי גיר שעברו בליה קרסטית, נמצאו כמה גלי אבנים גדולות ובינוניות, ככל הנראה ערמות סיקול לצורך הכשרת הקרקע לחקלאות.
במדרון הדרומי של הגבעה נמצא רוגם גדול (10–15 מ' קוטר; איור 2) בנוי מאבנים קטנות, ובתוכו כמה אבנים גדולות שטוחות היוצרות חלל קטן. ייתכן כי זהו תא קבורה של דולמן. לא התגלו חרסים או כלי צור סביב הרוגם.
בשוליים המערביים של הגבעה נמצאו שרידי מבנה מלבני קטן (4×5 מ') בנוי מאבנים שטוחות גדולות. סמוך למבנה נראות ערמות של אבני שדה, כנראה שרידי קירות שתחמו מכלאה (כ-25 מ' קוטר; איור 3). נראה שהמבנה והמכלאה הם חלק מחווה קטנה. באזור נמצאו מעט חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה הרומית–ביזנטית.
בחלקו המערבי ביותר של השטח הנסקר, משטח מחנה עמיעד ועד לחוות עין כמונים, השטח טרשי ובו דרך עפר, כמה ערמות סיקול וקירות טרסה המעידים על הכשרת הקרקע לחקלאות מודרנית. תוואי קו הקולחין חופף לדרך העפר ולא נמצאו בו שרידים ארכיאולוגיים. חלקו הצפוני של השטח הנסקר בתחום שמורת טבע סלע עכברה.