נתגלו 12 אתרים ארכיאולוגיים ממגוון סוגים: מערות מגורים, מתקנים חקלאים חצובים בסלע וקירות טרסה.

בורות מים (1, 2). פתח בור המים באתר 1 הרוס, פתחו של בור 2 מלבני (0.8×1.0 מ'), דופנות הפיר החצוב מטויחים בטיח הידראולי אפור. שני הבורות נמצאו מלאים באדמת סחף.
מתקנים חצובים (3, 6, 10). ייתכן שהמשטח עגול הפינות (0.9×1.0 מ') של מתקן 3 הוא חלק של בודדה לשמן, אך לא נמצא אגן האיגום. מתקן 6 מלבני (1.0×1.6 מ', 8 ס"מ עומק), נמצא ליד קיר טרסה שכיוונו צפון–דרום. הקיר בנוי בשני טורים של אבני גוויל בינוניות עם מילוי של אבנים קטנות. למתקן 10 שייך משטח מלבני (2.0×2.3 מ', 0.4 מ' עומק) שנמצא מכוסה חלקית באדמה. ייתכן שזהו משטח דריכה של גת.
חציבות (4, 7).
גתות (5, 11, 12). משטחי הדריכה של גתות 5, 11 רבועים (2×2 מ') ואילו גת 12 גדולה יותר (7.0×8.5 מ'), ככל הנראה תעשייתית ומשטחה מוקף בשלושה משטחים נוספים, אולי לאחסון ענבים מצדו המזרחי ובשני בורות איגום מצדו המערבי. רצפת משטח הדריכה ומשטחי האכסון עשויה פסיפס לבן (2 ס"מ גודל האבנים). דופנותיהם של בורות האיגום מטויחות בטיח אפור משובץ בחרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית.
מערות מגורים (אתרים 8, 9). פתחיהן רחבים. בדופן המערבית של מערה 8 השתמר קטע של טיח אפור הידראולי המעיד אולי על שימושה הקודם כבור מים. 
 
האתרים שנתגלו בתוואי הסקר מעידים על שימוש חקלאי של השטח, בעיקר גידול כרמים באזור תל צרעה בתקופה הביזנטית.