נחשפו יסודות קירות של חלק ממבנה מגורים (איורים 1, 2), הרצפות לא שרדו. בדרום השטח נחשפו חלקית שני חדרים (L106 ,L104) התחומים בצפון בקיר (W1) ומופרדים בקיר (W3). חדר 106 תחום במערב בקיר (W2). הקיר התוחם את החדרים מדרום לא נחשף. מצפון לחדרים 104 ו-106 נחשף חלק מחדר צר וארוך (L108) בציר מזרח–מערב. נחשף קטע קטן מהקיר התוחם את החדר מצפון (W5). הקיר התוחם ממזרח לא נחשף. במערב נתחם החדר בהמשכו של קיר 2 שנמשך צפונה (2.9 מ' אורך, 0.85 מ' גובה השתמרות) ומעיד אולי על חדר או חדרים נוספים שהיו מצפון לחדר 108.

יסודות הקירות שנחשפו בנויים שני פנים של אבני גוויל בינוניות, הפן הפונה החוצה מהוקצע. הקירות נבנו ללא חומר מליטה והליבה היא אבני גוויל קטנות שביניהן אדמת חמרה אדומה. שלושת הנדבכים התחתונים של קיר 2 רחבים יותר ובולטים מעט מערבה. הקירות בנויים לתוך אדמת מילוי חומה ותחתם נחשפה קרקע בתולה ללא ממצא נוסף.
בחלק הדרומי-מערבי של החפירה נחשפה רצפת אבן (L107; איור 3), כנראה חצר, שרוצפה באבנים מוחלקות היטב ומותאמות זו לזו, אשר הונחו הישר על גבי החול. מצפון נתחמה החצר בקיר שרק הפן הדרומי שלו הקיר השתמר (W4; גובה השתמרות 0.3 מ'). 
הממצא ביסודות הקירות היה ברובו שחוק ולא אינדיקטיבי. נמצאו מעט מאוד שברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית המתוארכים לתחילת המאה הי"ח לסה"נ (לא צוירו).
על סמך הקירות ורצפת החצר שנמצאו במפלס אחד נראה כי המבנה נפגע מבנייה מאוחרת שפגעה גם ברצפות חדרי המגורים, שמהן לא נותר דבר.
בחפירה מתחת ליסודות הקירות, בחדרים 104, 108 ובחתכי בדיקה שנערכו בכלי מכני, לא נתגלו ממצאים נוספים ונראה כי המבנה נבנה על קרקע טבעית.
 
נראה כי חלק זה של העיר היה מיושב במאה הי"ח, אך לא לפני כן. העדר שברי כלי חרס קדומים למאה זו, מעידים כי העיר הקדומה לא השתרעה עד לאזור זה.