תקופת הברזל והתקופה הפרסית. בכל שטח החפירה נתגלו קירות לבנים (0.4 × 0.4 מ', 0.1 גובה הלבנים; איורים 1, 2) ומפלסי ריצוף מלבנים שהיו כנראה חלק מביצור או מבנה הקשור לתל אשדוד (ר' חדשות ארכיאולוגיות 118). מרבית הממצא הקרמי מתוארך לתקופת הברזל ומיעוטו לתקופה הפרסית.

 

התקופה ההלניסטית. נתגלו שלושה כבשני יוצרים ומהם נחפר אחד (לוקוס 4; 2.4 מ' קוטר, 0.15 מ' עובי דפנות; 0.3 מ' גובה; איור 3). בתוך הכבשן נחשפו שתי אומנות וביניהן מפולת של קשת בנויה לבנים אשר תמכה בקירוי הכבשן. הכבשן נבנה אל תוך בניית לבנים מתקופת הברזל. מדרום לכבשן נתגלה ריכוז של פסולת ובו כמות גדולה של סיגים ושברי כלי חרס מן התקופה ההלניסטית. במכלול הקרמי בולטת קבוצה של 15 פכיות כישור גסות, כולן פגומות. בתוך הכבשן וברוב שטח החפירה נתגלו שברי כלי חרס מן התקופה ההלניסטית.

 

התקופה הרומית המאוחרת. נתגלו שלושה קברים שנחפרו אל תוך שכבה הכוללת קירות לבנים קדומים. הקברים לא נחפרו. אחד הקברים (לוקוס 16; איור 1) הוא קבר בנוי (5.8 × 8.1 מ') בציר צפון–דרום וכולל חדר מרכזי מלבני (2.4 מ' גובה) ושישה כוכים קמורים, שלושה מכל צד אורך של החדר. אל הכניסה למבנה שהיתה בדרום הוליך כנראה גרם מדרגות. הקירות בנויים מאבני כורכר מסותתות ומטויחות בטיח לבן. תקרת הקבר קמורה ובנויה דבש מטויח משני צדיו. בבור היסוד שנחפר לצורך בניית הקבר נתגלו שברי כלי חרס מן התקופה הרומית המאוחרת.

 

ממערב לקבר 16 נתגלה קבר קטן נוסף (לוקוס 17; 1.7 × 2.7 מ', 1.7 מ' גובה) שצורתו מלבנית וכיוונו מזרח–מערב והכניסה אליו ממזרח. קירותיו בנויים אבני כורכר מסותתות ותקרתו קמורה. בבור היסוד של הקבר נתגלו שברי כלי חרס מן התקופה הרומית המאוחרת. כ-1.5 מ' מדרום לקבר 17 נתגלה בחתך הדרומי של הריבוע קבר נוסף.