תעלות ניקוז. נחשפו שלוש תעלות (L107 ,L105 ,L104) מתחת לרצפות של ארבעה חדרים (1–4) במבנה. תעלה 104 הייתה תעלת ניקוז ראשית, ואליה התנקזו תעלות 105 ו-107 הקטנות יותר. כל התעלות נבנו הישר על הסלע באבנים בינוניות, מסותתות, לגובה של נדבך אחד או שניים, והן כוסו בלוחות אבן מהוקצעים. התעלות דופנו בחומר מליטה המכיל אדמה וגושי גיר. קרקעית התעלות רוצפה באבני בנייה בינוניות מסותתות היטב.

תעלה 104 (15 מ' אורך חשיפה, 0.45 מ' רוחב פנימי, 0.8–1.1 מ' רוחב כולל; איור 2) משתפלת מצפון לדרום ולה פתח שנבנה מתחת לחדר 3 (איור 3). החלק הצפוני של התעלה נמשך מעבר לגבולות החפירה. התעלה הופרעה לאורך כ-1.8 מ' מתחת לחדר 2, שם היא נחשפה ללא לוחות כיסוי ומלאה במילוי מכוון של אדמה ואשפה מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ, הכולל עצמות, שברי רעפי מרסיי, חלקי מתכת, זכוכית, צדפים, אם הפנינה וכן ראש פסלון חרס צבוע בשחור של אישה חובשת כובע (איור 4). תעלה 105 (1.5 מ' אורך חשיפה, 0.38–0.45 מ' רוחב) משתפלת ממערב למזרח ומתנקזת אל הפתח של תעלה 104. בקצה המערבי של התעלה נחשף פתח, המשולב בקיר (W7; איור 5). מחוץ לפתח התעלה התגלה ריצוף של אבני שדה בינויות וקטנות. אבני הריצוף בתוך תעלה 105 סותתו בסיתות מסרק. התעלה נחשפה מלאה באדמה וגושי גיר וכן התגלה בה שבר זכוכית בת ימינו. צמוד לתעלה 105 ממערב נחשפו שלושה צינורות ניקוז בני ימינו, שניים ממתכת ואחד מחרס. תעלה 107 (0.9 מ' אורך חשיפה, 0.63 מ' רוחב כולל, 0.19 מ' רוחב פנימי; איור 6), הקטנה מבין התעלות, משתפלת ממזרח למערב ומתנקזת אל תעלה 104 מתחת לחדר 2. התעלה נחשפה מלאה באדמה וגושי גיר. הקצה המזרחי שלה נמשך מעבר לגבולות החפירה. מעל התעלה נחשף מתקן שנבנה באבן (L113; מידות 0.8×1.4 מ') ותפקידו אינו ברור.
 
בור מים (L109; איור 7). במרחק של כ-8.5 מ' ממערב לחדר 3 נחשף בור מים רבוע שנחפר באדמה (2.65×2.85 מ', 4.06 מ' עומק). הדופן הצפונית של הבור מנצלת את הסלע ויתר הדפנות נבנו משני פנים של אבנים וחומר מליטה אפור; הפן הפנימי נבנה באבנים גדולות ואילו הפן החיצוני — באבני שדה בינוניות וקטנות. הדפנות טויחו בשתי שכבות של טיח (7–10 ס"מ עובי). השכבה הפנימית עשויה מטיח בצבע אפור בהיר שמעורבים בו גושי גיר ופחם, ואליה הוצמדו אבנים קטנות. השכבה החיצונית עשויה מטיח בצבע לבן שמעורבים בו שברי חרסים בצבעים שחור ואדום. קרקעית הבור משתפלת ממערב למזרח. במרכז הדופן המזרחית הובחנה סתימה של אבנים גדולות ובינוניות
(0.63 מ' רוחב, 1.35 מ' גובה, 0.7 מ' עובי). יתכן וזוהי סתימה של פיר הבור.
 
הממצא מן החפירה כולל שברי כלי חרס, המתוארכים למן תקופת הברזל 3 ועד למחצית השנייה של המאה הכ' לסה"נ, וכן שלושה מטבעות, ששניים מהם זוהו. שני המטבעות התגלו במילוי מעל הסלע בחדר 2, האחד תוארך לתקופה הביזנטית (383–392 לסה"נ; ר"ע 141077) והשני הוא מטבע קפריסאי או אירופאי מן המאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (ר"ע 141078).
 
על סמך בניית התעלות ושילובן במבנה נראה כי הם נבנו יחד בסוף המאה הי"ט ותחילת המאה הכ' לסה"נ.בשלב כלשהו יצאו התעלות מכלל שימוש ובמקומן הונחו צינורות חדשים ממתכת וחרס. בור המים מתוארך על סמך בנייתו לאותה תקופה, ועל סמך קרבתו למבנה נראה כי הוא נבנה יחד עם המבנה.