פני השטח נוקו בשני ריבועים, ונחשפו מפלסי חיים שבהם התגלו ממצאים מהתקופות הממלוכית המאוחרת והעות'מאנית הקדומה, כולל עצמות בעלי חיים, שברי כלי חרס וזכוכית, ומטבעות. המטבעות מתוארכים לתקופות הרומית והעות'מאנית, ובהם מטבע, כנראה מימיו של טריאנוס (98–117 לסה"נ; ר"ע 111926), מטבע מימיו של קונסטנטינוס הא' (341–346 לסה"נ; ר"ע 111922) ומטבע כסף עות'מאני מהמאה הי"ז לסה"נ (ר"ע 111925). על פני השטח, סמוך לחפירה, נמצאו ארבעה מטבעות: אחד תוארך לימיו של פרובוס (276–282 לסה"נ; ר"ע 111928) והאחרים תוארכו לתקופה הרומית (ר"ע 111921, 111924, 111927).
הממצאים מלמדים על יישוב שהתקיים על גבעת בית שערים בתקופות הרומית, הממלוכית והעות'מאנית הקדומה.