בריבוע A1 נחשפו שרידי קיר (W200; אורך 2 מ', רוחב 0.5 מ', גובה 0.2 מ'; איור 2) שכיוונו דרום-מזרח–צפון-מערב. הקיר, שהשתמר לגובה נדבך אחד, נבנה אבני גוויל מלוכדות באדמה אפורה מעורבת באבנים קטנות, והושתת על יסוד של טיט מעורב באבנים קטנות. צמוד לקצה הצפוני-מערבי של קיר 200 נחשף קבר מוסלמי הבנוי אבני גוויל במגוון גדלים (איור 3), המאוחר לקיר, והחפירה בריבוע הופסקה.

ממצא כלי החרס מהמילוי שבין אבני הקיר כלל קערות מהתקופה העות'מאנית (איור 4).
בריבועים A2 ו-A3 הופסקה החפירה לאחר שנתגלו בהם קברים (איור 5).