מקווה טהרה (L100; איור 3). נחשף מבנה קמור (2.3×2.5 מ', 2.6 מ' גובה), שטויח בטיח הידראולי ורוד. אל המקווה הוליך מצפון גרם מדרגות, שטויח גם הוא בטיח הידראולי ורוד. בתקרתו של המקווה הותקן פתח עגול (0.3 מ' קוטר), שנסתם באדמת סחף ואבנים קטנות. בגובה 1.9 מ' מעל רצפת המקווה, בצדו הדרומי, נבנה מדף (0.2×0.3×0.4 מ') מאבני גיר מסותתות, כנראה להנחת נר. הממצא הקרמי מתוך המקווה כולל קערות (איור 4: 1) וקנקנים (איור 4: 2) מהתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ).

 
שרידי מבנה. במרחק 2 מ' ממזרח למקווה נחשף חלק ממבנה, ובו הובחנו שני שלבי בנייה. לשלב הראשון שויכו שרידים של שני קירות (W14 ,W13), שנבנו באבני גיר מסותתות (0.2×0.3×0.4 מ') והשתמרו לגובה שני נדבכים. אל הקירות ניגשת רצפה
(L108), שנבנתה באבני גיר שטוחות ומוחלקות. לשלב השני שויכה רצפה (L109), שנבנתה גם היא באבני גיר שטוחות. לא נחשפו שרידי קירות שאליהם ניגשת הרצפה. הממצא הקרמי משרידי המבנה דל מאוד ולא אינדיקטיבי.
 
מתקן מטויח (L106; איור 5). צמוד לקיר 13 ממזרח נחשף מתקן קמור (1.6×1.9 מ'), שטויח בטיח הידראולי; הוא נפגע קשות במהלך הכשרת השטח. נראה שמתקן זה הוא בור מים. בתוך המתקן התגלו שברי קנקנים מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 4: 6).
 
קיר (W12; אורך חשיפה 1.7 מ', גובה השתמרות 0.7 מ').צמוד למתקן ממזרח נחשף קיר, שנבנה על סלע האם באבני גיר מסותתות (0.2×0.3×0.4 מ') וביניהן מילוי אדמה. הממצא הקרמי במילוי שבין אבני הקיר כולל שברי קנקנים מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 4: 7, 8). אל קיר 12 ניגש ממזרח קמרון, שנבנה באבני גיר; הוא לא נחפר מסיבות בטיחותיות.
 
חתך. בצדו המזרחי של שטח החפירה תועד חתך (4.7 מ' אורך, 4.1 מ' גובה; איורים 6, 7), ובו תועדו שרידי מבנה. הובחנו שני קירות (W11 ,W10), שנבנו על האדמה באבני גיר מסותתות בבנייה יבשה; הם השתמרו לגובה 1.86 מ'. שני הקירות תוחמים פתח כניסה
(0.7 מ' רוחב). אל הקירות ניגשת רצפה (L103), שנבנתה באבני גיר שטוחות ומוחלקות, שלוכדו בטיט אפור. הממצא הקרמי בשרידי המבנה שבחתך כולל שברים של קערות (איור 4: 3) וקנקנים (איור 4: 4, 5) מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הט'–הי' לסה"נ).
 
בחפירה נחשפו ותועדו שרידי מקווה טהרה מהתקופה הרומית, שרידי מבנה שזמנו אינו ברור וכן בנייה ומתקן מהתקופה האסלאמית הקדומה. שרידים אלה מתווספים לשרידים הרבים שנחשפו עד כה באתר, המלמדים שבמקום שכן יישוב נרחב.