שטח A. נחשפה שומרה עגולה (4.2 מ' קוטר חיצוני, 2.8 מ' קוטר פנימי; איור 2), שנבנתה על הסלע באבנים גדולות, מסותתות (כ-2 מ' עובי הקיר, כ-2 מ' גובה השתמרות מרבי). רצפת השומרה עשויה מעפר מהודק ותקרתה קמורה. השומרה הייתה מלאה במפולות אבן. פתח השומרה הותקן בצד דרום, ועל אבן המשקוף נחרתו שני צלבים (איור 3). בקיר השומרה נבנו שלושה תאי אחסון. נראה שבצדו המזרחי של הקיר היו בנויות מדרגות, שהובילו לקומה שנייה (כ-4 מ' גובה משוער). הממצא הקרמי כולל שברי סיר בישול ומקטרות מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ.

 
שטח B. נחשפה מערה חצובה בסלע, ובה חדר סגלגל (כ-3 מ' קוטר). אל המערה מוליכים שני פתחים צמודים זה לזה, שנחצבו בצד מערב, וביניהם מפריד עמוד אבן. במערה התגלה אפר רב ללא ממצא מתארך.
 
שטח C. נחשפה מערה טבעית רבועה (2.0×3.5 מ'), שפתחה נקבע בצד מזרח והוא כולל מדרגה חצובה. מצפון לפתח המערה נחצבה נישה עגולה. על קרקעית המערה התגלה רובד עבה של אפר מדורות (0.2 מ' עובי). במרכז הדופן המערבית של המערה ניכרת ירוקת רבה, אולי נביעה קדומה.
 
שטח D. נחשפה מערה טבעית גדולה, שמתארה אינו רגולרי (5×10 מ'). בחזית המערה יש שני פתחים, האחד נסתם באבני גוויל והאחר נותר פתוח (1.5 מ' רוחב). במערה התגלה רובד של אדמת סחף ואפר מדורות, ללא ממצא.
 
שטח E (מידות 10×10 מ'; איור 4). נחשפו שתי גתות חצובות סמוכות זו לזו. הגת הצפונית כוללת משטח דריכה רבוע (2×2 מ') ובור איגום קטן (0.5×0.5 מ'). צמוד לדופן המזרחית של הגת נחשף בור חצוב (1.1×1.7 מ'), שבצדו המזרחי נחצבו מדרגות. הבור טויח בשכבת טיח עבה. בקרקעית הבור, צמוד לדופן המערבית, נחצב בור שיקוע (0.5×0.7 מ'). בתקרת הבור, בדיוק מעל בור השיקוע, נחצב פיר (0.2 מ' קוטר). נראה שהבור שימש לאיסוף התירוש מהגת הצפונית. הגת הדרומית כוללת משטח דריכה מלבני (2.7×3.3 מ') ובור איגום (0.7×1.0 מ'). בקרקעית בור האיגום נחצבה שקערורית קטנה.תעלה בנויה ומטויחת מוליכה מהפאה הדרומית-מזרחית של בור האיגום אל בור גדול סמוך. הדופן הצפונית של הגת נבנתה באבנים. בדופן המזרחית של הגת נחצבו שתי נישות, שנועדו להנחת קורות לסחיטה. במשטחי הדריכה של שתי הגתות התגלו שכבת אפר וחרסים רבים, ובהם קנקנים, סירי בישול, קערות, כנים, משקולת חרס וחרוז. הממצא הקרמי מתוארך למן סוף תקופת הברזל ועד סוף התקופה הפרסית (המאות הז'–הה' לפסה"נ).
לימים הוסב השטח לשמש כמחצבה, בעיקר בחלק שמדרום לגת הדרומית.
בתקופה העות'מאנית נבנו בשטח החפירה מדרגות עיבוד חקלאיות רבות. משטחי החציבה פולסו באבנים גדולות ובנוניות, ועליהם הונח מילוי של אדמת טרה-רוסה. קירות המדרגות הושתתו על הסלע ונבנו באבני גוויל גדולות (2–3 מ' גובה). במילויי האדמה במדרגות העיבוד התגלו שברי כלי חרס, ובהם קנקני עזה שחורים, מקטרות חרס ושברי כלים עשויים ביד, המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
 
שטח F (מידות 2×3 מ'). נחשפה חציבה מלבנית רדודה במשטח סלע. חציבה זו היא חלק ממכלול חציבות באזור.
 
בשטח החפירה נחשפו גתות שתוארכו למן סוף תקופת הברזל ועד סוף התקופה הפרסית. מאוחר יותר, כנראה בתקופה הביזנטית, שימש השטח כמחצבה לאבני בנייה. בתקופה העות'מאנית הוכשר השטח לשמש לחקלאות ונבנו מדרגות עיבוד גדולות ושומרות. כן התגלו בחפירה שלוש מערות ששימשו למגורים עונתיים של רועי צאן במאה השנים האחרונות.