הסקר נערך ברגל, ותועדו בו חמישה אתרים (1–5) ובהם בעיקר פזורות חרסים. בכל שטח הסקר הובחנו פזורים על הקרקע באקראיות שברי כלי כלי חרס ופריטי צור מתקופות רבות, ובהן הכלקוליתית, הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית המאוחרת. בחלקו הצפוני של שטח הסקר, ביובלים של נחל כיסופים, הובחנו כמה מטמנות בנות ימינו של פסולת בניין.

 
אתר 1 (נ"צ 142943/586547). בשטח מוגבה בתוך ערוץ נחל (כ-10×10 מ') הובחנה פזורת חרסים, המתוארכים לתקופות הביזנטית ועות'מאנית.
אתר 2 (נ"צ 143062/586632). פזורת חרסים (כ-5×5 מ'), המתוארכים לתקופה הביזנטית.
אתר 3 (נ"צ 143039/586691). פזורת חרסים (כ-5×5 מ'), המתוארכים לתקופה הביזנטית.
אתר 4 (נ"צ 143114/586932). פזורת חרסים (כ-5×10 מ'), המתוארכים לתקופות הביזנטית והעות'מאנית המאוחרת.
אתר 5 (נ"צ 142838/586824). פזורת חרסים ואבני קירטון (כ-10×10 מ'); החרסים מתוארכים לתקופה הביזנטית.