נחפר בור מים חצוב ומטויח (1.2×2.0 מ', 2.2 מ' עומק; איורים 2, 3), שרק חלקו השתמר. בתוך הבור נחשפה אדמת סחף שמעורבים בה הרבה אבני גוויל קטנות ומעט חרסים לא אינדיקטיביים (L10). קרקעית הבור שטוחה, ודופנות הבור מתעגלות בחלקן העליון. דפנות הבור וקרקעיתו טויחו בשכבה עבה של טיח הידראולי (כ-0.1 מ' עובי; איור 4). צמוד לדופן הבור בצד מערב התגלה מטבע רומי פרובינציאלי המתוארך למאות הב'–הג' לסה"נ (ר"ע 141609). חלקו הדרומי של בור המים, לרבות הפתח, נהרס לחלוטין בעבודות להרחבת הכביש. נראה כי היה זה בור מים דמוי פעמון (כ-2.5 מ' קוטר, כ-3 מ' עומק), המצטרף למתקנים החקלאיים הרבים שהתגלו בסביבה ושימשו את תושבי אחד היישובים הסמוכים.