בעונה הנוכחית הורחב השטח ונחשף חדר נוסף כך שניתן יהיה להעריך את אופייה של היחידה הארכיטקטונית. נחשפו שרידים נוספים של המבנה וחלקים חדשים בצדו הדרומי. התברר שהמבנה התפשט על שטח גדול. קירו הדרומי של החדר השלישי שנחשף עדיין לא אותר.

שטח F הורחב גם הוא בעונת 2010 ונחשפו פריטים ארכיטקטוניים אחדים בשתי השכבות העליונות (0 ו-B; איור 3). נחשף קטע של קיר ארוך בציר מזרח–מערב (W228; אורך השתמרות 4.2 מ') ומשטח אבנים (W235; איור 4) המורכב ממספר רב של אבנים קטנות. אפשר שמשטח האבנים זה הוא בור גדול מאבנים שנחשף בחלקו. סמוך לקיר 228 נמצאו ארבעה קברים, ראשוניים ומשניים (L232 ,L231 ,L230 ו-L233); קבר 233 נהרס בחלקו על ידי בור 235.
בסוף עונת 2010 היה ברור שאחת המטרות של עונת 2011 תהיה להרחיב את שטח החפירה מערבה כדי לחשוף את החלק הלא חפור של בור 235, לקבוע את אופיו ולחשוף את אורכו המלא של קיר 228 (איור 5). לקיר שני קטעים, המערבי בנוי משתי שורות מקבילות של אבני גיר שהשתמרו לגובה של שני נדבכים, השורה הדרומית בולטת יותר
(10–20 ס"מ) מהצפונית ובחלל שביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות. מפולת של חומר לבנים שנמצאה על הרצפה (L238) מעידה שהנדבכים העליונים בקיר 228 היו בנויים לבנים.
הקטע המזרחי של הקיר השתמר פחות טוב ורק שורתו הדרומית שרדה. קצהו מודגש בשני גושי אבן גדולים.
בפינה הדרומית-מערבית של השטח נחשפו שלושה פריטים ארכיטקטוניים נוספים: קיר מבודד (W240) ושני בורות לעמודים (L241 ו-L244). קיר ארוך נוסף שהשתמרותו טובה הולך ונחשף במזרח השטח (W245).
 
התרבות החומרית באתר עשירה וכוללת כמויות גדולות של חפצי צור, שרידי פאונה, צדפים וחרוזים.
בדיקת הצור מהחפירה המתמשכת מעלה שמכלול הצור הומוגני, כנראה מהתקופה הניאוליתית הקרמית. בכלי הצור מגוון טיפוסים של להבי מגל עם שינון עמוק (איור 6) וראשי חץ גדולים ששולטים בהם ראשי חץ מטיפוס עמוּק (איור 7) השונים בטכניקת העיצוב שלהם מראשי חץ מטיפוס עמוּק של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית. בניתוח טיפולוגי אפשר לתארך את המכלול הזה לתרבות הירמוכית. עם זאת, מחסרונם של כלים מסוימים, כמו ראשי חץ קטנים, ומקיומם של חפצים אחרים שניתן לייחס אותם לתרבויות קודמות, סביר אולי לתארך את המכלול לשלב קדום יותר למכלולי הניאולית הקרמי הטיפוסיים. ניתוח ראשוני של מכלול הפאונה מעיד על שליטה של בקר וחזירים. הרכב הפריטים מחיות הבר מראה על חדירה לאזורים שכנים שבהם אולי הסתובבו חזירי בר. מן הראוי לציין העדר כבשים לעומת נוכחות עזים, אף שזו הבחנה ראשונית בלבד.
 
תוצאות שתי עונות החפירה האחרונות בבייסמון מעידות שחלק משכבת החיים העליונה באתר אינה מופרעת והשרידים הארכיאולוגיים השתמרו היטב. השרידים כוללים מבנים רבי חדרים, קירות אחדים ורצפות, מוקדים, בורות ופריטים תעשייתיים נוספים. כל אלה מבטיחים חשיפה עתידית של ההתיישבות הקדומה בבייסמון. מכלול הצור מתאים לשלבים הקדומים של התקופה הניאוליתית הקרמית.