מדרגות עיבוד חקלאיות (1, 3, 5, 10, 15, 17; איורים 2–6). מדרגות העיבוד שכיוונן מזרח–מערב (כ-4–7 מ' רוחב) נתמכות בקירות טרסה (1.0–1.5 מ' גובה) הבנויים מאבני גוויל במגוון גדלים. באתרים 1, 3, 5 ו-15 קיר הטרסה התמוטט במקומות אחדים. אתרים 10 ו-17 הם מדרגה חקלאית אחת הבנויה משתי שורות של אבנים גדולות ומילוי של אבנים קטנות שהשתמרה לגובה של ארבעה נדבכים. בקרבת הקצה המערבי של אתר 10 פזורים חרסים המתוארכים כנראה לתקופת הברזל 2.
גתות (2, 4, 9, 16). אתר 2 הוא מתקן חקלאי חצוב בגוש סלע שניתק ממקומו. המתקן כולל משטח מוחלק שגודלו אינו ידוע שממערבו אגן עגול (0.3 מ' קוטר) המחובר אליו בתעלה חצובה. ייתכן שאלו שרידי גת קטנה (איור 7). אתר 4 הוא גת חצובה שמשטח הדריכה שלה (2×3 מ'; איור 8) הוא סלע קונגלומרט מפולס. דופנות המשטח נמוכות (כ-5 ס"מ גובה); בדופן הצפונית חצובה תעלה המובילה לבור איסוף (1.2×1.5 מ'). בדופן המערבית של בור האיסוף חצובה תעלה המובילה לבור איסוף נוסף שלא השתמר. אתר 9 הוא גת קטנה חצובה בסלע שלה משטח דריכה סגלגל רדוד (1.2 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב; איור 9); בדופן המערבית חצובה תעלה המובילה לאגן עגול (0.5 מ' קוטר). אתר 16 הוא גת קטנה חצובה בסלע שלה משטח דריכה סגלגל רדוד (1.2 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב; איור 10). בפינה הצפונית-מערבית חצובה תעלה המובילה לאגן עגול (0.5 מ' קוטר). 
חציבות (6, 8, 13, 14). אתר 6 הוא חציבה בסלע היוצרת פינה מעוגלת (0.4 מ' גובה; איור 11). דופן אחת בציר מזרח–מערב (כ-2 מ' אורך) ודופן שנייה בציר צפון–דרום (כ-3 מ' אורך), כנראה שרידי מתקן. בסביבה פזורים חרסים שחוקים שאי אפשר לתארכם. אתר 8 הוא קו מעוגל בסלע, כנראה חציבה, בתוך שקע סגלגל באדמה (כ-2 מ' קוטר, 1 מ' עומק; איור 12). אתר 13 הוא אגן מלבני עם פינות מעוגלות, סתום באדמה (0.25×0.35 מ'; איור 13). אתר 14 הוא ספלול חצוב במשטח סלע (0.25 מ' קוטר; איור 14).
קיר שדה (7). קיר שדה ארוך, ניצב למדרון (1.5 מ' גובה; איור 15), בנוי מאבנים גדולות.
ריכוזי אבנים וחרסים (12, 18). אתר 12 הוא ריכוז של אבנים במגוון גדלים. אין קווי קירות, ייתכן שזו ערמת סיקול (איור 16). אתר 18 הוא ריכוז אבנים, אולי קיר, לידו פזורים חרסים מהתקופה הרומית.
פעילות מודרנית (11). בור סגלגל עמוק מאוד חפור באדמה, ייתכן מעבודות כלי מכני בשטח. בסביבתו פזורים חרסים, כנראה מתקופת הברזל 2 (איור 17).
 

האתרים שתועדו בתחום האזור הנסקר מעידים שהאזור שימש לגידולים חקלאיים ולעיבוד התוצרת החקלאית.