ממערב למסילת הרכבת נחשף יסוד קיר (W1; איור 2) שכיוונו צפון–דרום והוא השתמר לגובה שני נדבכים (9 ס"מ גובה) ונבנה מאבני גוויל קטנות ובינוניות ללא חומר מליטה. ממצא כלי החרס הדל שהתגלה בריבוע כלל סיר בישול (איור 1:3), וקנקן (איור 2:3) המתוארכים לתקופה הביזנטית.

 
ממזרח למסילה נחשפו בין הריבועים יסודות מבנה בן ימינו, כנראה בית הספר המנדטורי של הכפר (ר' חן, מידע בע"פ), שחדרו אל תוך השרידים הקדומים (איור 4).
בריבוע 1 נחשפה רצפת טיח (L108; כ-1 ס"מ עובי) העשויה גיר לבן. הרצפה נתגלתה מקוטעת מאוד והונחה על האדמה ללא תשתית. הממצא שהתגלה על הרצפה כלל קדרת בישול (איור 3:3), וקנקנים (איור 4:3, 5) המתארכים את השימוש בה לתקופה הביזנטית.
בריבוע 2 לא התגלו ממצאים קדומים.
בריבוע 3 נחשף קטע קיר (W2) וסביבו רצפה (L103) שניגשה אליו. מקיר 2, שנבנה ללא חומר מליטה, שרד נדבך אחד (כ-0.25 מ' גובה) שנבנה אבני גוויל גדולות, ואילו יסודותיו נבנו מאבני גוויל קטנות לעומק שלושה נדבכים (כ-0.25 מ' עומק). רצפה 103 עשויה עפר כבוש בשילוב עם מקטעים קטנים של חרסית אדומה מהודקת. בחפירה לעומק יסודות הקיר נמצאו שברים ספורים של סירי בישול (איור 6:3) וקנקנים (איור 7:3, 8) המתוארכים לתקופה הביזנטית.
בריבועים 4–7 נחשפו מפלסים עגולים של אדמת חמרה אדומה מעורבת בשברי לבני בוץ
(L114 ,L113 ,L105 ,L104) שהונחו על אדמה נקייה מממצא (L109). המפלסים, שרק מחציתם המערבית נחשפה ומחציתם המזרחית נמצאת מעבר לגבול החפירה, מקיפים בורות עגולים. בור אחד (L106; איור 5) נחפר ונמצא שהוא מולא באדמה אפרפרה והכיל שברי כלי חרס רבים שנזרקו לתוכו במכוון, כנראה בור אשפה. שברי כלי החרס תוארכו לתקופה הביזנטית וכללו בעיקר שברי קערות (איור 9:3), קדרות בישול (איור 10:3), סירי בישול (איור 11:3), פערורים (איור 12:3), קנקנים (איור 13:3, 14), צינורות חרס (איור 15:3), ומכסים (איור 16:3, 17).
 
מיקום השטח המזרחי של החפירה, סמוך לאזור שבו נחפרו בעבר שרידי בית יוצר על כבשניו ופסולת בית היוצר, מעיד שזהו חלק מאזור התעשייה של היישוב הקדום, ואולי אף חלק מאותו בית יוצר. מצב ההשתמרות הירוד של השרידים, בעיקר בשל פגיעת יסודות המבנה המנדטורי, אינו מאפשר קבלת תמונה ברורה של המכלול, והקשרים בין הפרטים שנתגלו אינם ברורים.