בסקר פיתוח שנערך על ידי י' לרר וא' שטרן מטעם רשות העתיקות במושב עין יעקב (הרשאה מס' 3669-A*; נ"ג 505; נ"צ רי"ח 22245/76830; רי"י 17245/26830) לקראת בנייה בשטח מישורי מכוסה בחורש של אלון מצוי לא נתגלו שרידים ארכיאולוגיים.