האתר נמצא על גבעה שבראשה נתגלה בעבר מבנה מן התקופה הכלקוליתית (ר' חדשות ארכיאולוגיות צב: 60-59). נפתחו שני ריבועי חפירה בשולי האתר, במורד הגבעה, כ-25 מ' מדרום-מזרח לחפירה הקודמת (איור 1). נתגלו כמה בורות אשפה החותכים זה את זה (לוקוס 104 חותך את לוקוס 107, לוקוס 103 חותך את לוקוס 102, איור 2). לאחד הבורות (לוקוס 105) חתך פעמוני וייתכן שהוא שימש מטמורה. בתוך הבורות נתגלתה כמות גדולה של שברי כלי חרס מן התקופה הכלקוליתית (איור 3). טיפוסי הכלים דומים לאלו שנתגלו באזור המבנה והם כוללים קערות דמויות V (איור 3: 1, 2), קדרות (איור 3: 3–6), פערורים (איור 3: 7, 8), קנקן (איור 3: 9), מחבצה (איור 3: 10), ידית נקב (איור 3: 11) וטבעת חרס ששימשה להצבת כלי (איור 3: 12). כן נמצא להב מגל מצור (איור 3: 13). האתר שייך לקבוצת אתרים קטנים, כמו חורבת חור, נחל עשן ונבטים שנוסדו בתקופה הכלקוליתית בשולי בקעת באר שבע ובשולי האתרים הגדולים באר צפד, חורבת בתר, באר מטר ותל שבע. על פי הממצא התקיימו תושבי המקום מחקלאות.