נתגלה קטע (18 מ' אורך) של מחצבת אבני כורכר, שהיתה כנראה גדולה, והמשכה מחוץ לשטח החפירה צפונה ודרומה. המחצבה נמצאת בצדו המערבי של רכס הכורכר, בגובה של 27.5 מ' מעל פני הים, וחצובה לעומק של 2 מ'. השרידים שנתגלו כללו מגרעות של אבנים שהוצאו בחציבה ואבנים חצובות בחלקן (0.35  X 0.35  X 0.50 מ' מידות ממוצעות). נאספה כמות קטנה של שברי כלי חרס מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, שבר כלי זכוכית ומטבע תלמי(?) מהמאה הב'(?) לפסה"נ (ר"ע 102845).