הממצאים בגיא (איור 2)

נפתחו שני ריבועי חפירה (B3 ,B2; כ-50 מ"ר), מדרום לחתך של צינור מים מודרני. בריבוע B2 נחשף רובד אבני גיר (L102; איור 3), חלקן שרופות, עם מעט חרסים מתקופת הברונזה הביניימית. בחתך שנעשה מתחת רובד זה (L104) נתגלתה אדמת סחף ללא שרידים עתיקים.
בריבוע B3, במפלס נמוך מרובד 102, נחשף קיר אבן (W10, אורך 8 מ', 1–2 מ' רוחב; איור 3). הקיר מקביל לערוץ, בנוי מאבני שדה גדולות ובינוניות שהונחו ברישול ללא קווי בנייה ברורים. ייתכן שהוא נועד לדפן חלקה חקלאית ולמנוע סחיפת קרקעות לערוץ שמתחתיו. ברובד אדמה קשה שנחפר בין אבני הקיר (L108) ובאדמת הסחף שמדרום לו (L109) נמצאו מעט שברי קנקנים מתקופת הברונזה הביניימית, בהם שפה (איור 1:4), בסיס (איור 2:4) וידיתמדף (איור 3:4). בפירוק הקיר (L110) נמצאו חרסים מתקופת הב"ק 1, בהם קערה (איור 4:4), ונראה כי הקיר נבנה בתקופת הב"ק 1 או לאחר מכן וייתכן שנעשה בו שימוש גם בתקופת הברונזה הביניימית.
                                                                          
שרידי קולומבריום
כ-50 מ' ממזרח לגיא התגלתה מערת קולומבריום החצובה במחשוף סלע קרטון. הקולומבריום נחשף בעקבות פגיעה של כלי מכני שהרסה את הפתח וגרמה להתמוטטות התקרה ורוב החלק הצפוני של המערה. החלק הדרומי של המערה נשאר מקורה אך לא נחפר מחשש להתמוטטות התקרה ולא צוירו חתכים.
מתאר המערה לא רגולרי (כ-3×5 מ', כ-2.5 מ' גובה; איורים 5, 6). חציבת הדופן הדרומית גסה ובמרכזה שלוש שורות אופקיות של תאים חצובים (כ-0.25×0.35 מ', 0.35 מ' עומק ממוצע). התאים נועדו ככל הנראה להטלת ביצי יונים ולגידולן. בסחף שהצטבר בחלל המערה
(L106 ,L105) נמצאו שברים רבים של קנקני שק מן התקופה הביזנטית, המלמדים שהמערה הפסיקה לשמש בתקופה הביזנטית או לאחריה.
 
הממצאים מתקופת הב"ק 1 ומתקופת הברונזה הביניימית מצטרפים לממצאים מהתקופות הללו שהתגלו בסביבה. באשתאול, כ-2 ק"מ מדרום-מזרח לחפירה, התגלו יישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' ושרידי יישוב מתקופת הברונזה הביניימית
(Golani A. and Storchan D. 2008. Early Bronze Age I and Intermediate Bronze Age Settlement at Eshta'ol. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region Vol. II. In D. Amit and G. Stiebel eds. Jerusalem. Pp. 5–14.). בחפירה בח' כילה התגלו שרידי יישוב מתקופת הברונזה הביניימית (חדשות ארכיאולוגיות 124), ושרידים של פעילות חקלאית מאותה תקופה נתגלו לאורך האפיק של נחל הראל ממערב לחפירה הנוכחית (חדשות ארכיאולוגיות 124).
יש לשער שהרובד מתקופת הברונזה הביניימית הוא חלק מהיישוב שהתגלה בח' כילה. כמו כן יש להניח שהקולומבריום שהתגלה בחפירה הוא חלק מהעורף החקלאי של ח' כילה בתקופה הביזנטית.