בסקר תועדו 12 אתרים:

1. נ"צ 193726/602086. שני גלי אבנים (גלי סיקול, 2×1 מ', כ-0.3 מ' גובה) מרוחקים כ-5 מ' זה מזה. האבנים בינוניות וגדולות.
2. נצ"מ 193815/602142. קיר שדה, אולי טרסה חקלאית באורך כמה עשרות מטרים שכיוונו צפון–דרום, בנוי נדבך אחד של אבנים גדולות מאוד (0.6–0.7 מ' גובה). מן הקיר נמשכים מזרחה שני קירות דומים (20 מ' אורך כל אחד).
3. נצ"מ 193845/602132. קיר שדה שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי 2–3 נדבכים של אבנים בינוניות וגדולות (0.5–0.8 מ' גובה). בקצהו המערבי מתחבר לקיר באתר 2.
4. נצ"מ 193853/602110. קיר שדה שכיוונו צפון–דרום, הרוס בחלקו, תוחם את השטח החקלאי בוואדי שממזרח לו (איור 3). בנוי 2–3 נדבכים של אבנים בינוניות וגדולות (0.5–0.8 מ' גובה).
5. נ"צ 193860/602128. שקע סגלגל חצוב בסלע (1.5–2.0 מ' קוטר), ייתכן כניסה לחלל תת-קרקעי (איור 4).
6. נצ"מ 193903/602114. קיר שדה שכיוונו צפון–דרום, תוחם את השטח החקלאי בוואדי שממערב לו, בנוי 2–3 נדבכים של אבנים בינוניות וגדולות ועליהם גיבוב של אבנים גדולות יותר שנדחפו במהלך פריצת דרך הפטרולים הישנה העוברת ממזרח לו.
7. נ"צ 193901/612612. שתי חוליות עגולות של אבני מיל (0.8–0.9 מ' אורך כל אחת, 0.4–0.5 מ' קוטר; איורים 5–7), עשויות אבן גיר קשה. נראה שהן שייכות לדרך רומית שהתפצלה מהדרך הרומית היורדת מבית גוברין דרומה, לכיוון דורה והר חברון. האבנים נמצאו לא באתרן, כנראה נדחפו למקום, סמוך לקיר 6, במהלך פריצת דרך הפטרולים הישנה.
8. נצ"מ 193931/602127. קיר שדה שכיוונו צפון–דרום לאורך המדרון המערבי של הר נדל. שיטת הבנייה וההשתמרות דומים לקירות השדה הקודמים.
9. נ"צ 193962/602127. מערה(?). שקע מלבני חצוב בסלע (2.0×1.5 מ' מידות משוערות), בתוכו צמחייה רבה, ייתכן כניסה לחלל תת-קרקעי.
10. נ"צ 193979/602105. מערה(?). שקע רדוד בין סלעים (כ-5 מ' קוטר). ממזרח לו, במעלה המדרון, כניסה לחלל תת-קרקעי.
11. נ"צ 193982/602141. חציבה סגלגלה בסלע (2.5×1.5 מ'), ייתכן כניסה לחלל תת-קרקעי.
12. נ"צ 194015/602187. שקע סגלגל בקרקע ובסלע (כ-1.5 מ' קוטר), סתום באבני מפולת, ייתכן חלל תת-קרקעי או פתח של בור מים.
 
בחודש מאי 2010 נעשו חתכי בדיקה סמוך לאתרים 5, 9, 10, 11, 12 שלא העלו כל ממצא.