בסקר פיתוח שנערך באזור הדיונות סמוך לגן שורק (רשיון מס' 59/01-G*; נ"צ רי"ח 1770-85/6505-15; רי"י 1270-85/1505-15) נתגלו שני אתרים:

האחד (נ"צ רי"ח 17810-28/65095-137; רי"י  12810-28/15095-137), שוכן על מחשוף חמרה בולט. נמצאו בו אבני כורכר, שבר של קערת בזלת וממצא קרמי מן התקופות ההלניסטית, הרומית הקדומה והממלוכית. האתר השני (נ"צ רי"ח 17774-89/65097-110; רי"י 12774-89/15097-110), שוכן על גבעת חמרה. נמצאו בו אבני כורכר ששימשו לבנייה, שברי כלי חרס מן התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית ונתזים וכלי צור אחרים מן התקופה הפליאוליתית.