נחשף קטע קצר של תעלת ניקוז (1×1 מ'), שנבנתה מאבני גוויל קטנות ללא חומר מליטה וכוסתה בלוחות אבן שטוחים גדולים (1.2 מ' אורך, 0.25 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה בממוצע; איורים 2–4). המשך התעלה נראה בחתך הדרומי-מערבי של החפירה; בקטע זה היא מתעקלת ונמשכת לדרום-מערב אל מבנה המרוחק כ-20 מ' משטח החפירה. בחפירה התגלו חרסים מעטים בני זמננו, חפצי מתכת, בעיקר מסמרים, וחמישה מטבעות. זוהו שלושה מטבעות, האחד, שהתגלה כנראה ביסוד התעלה, זמנו ימי המנדט הבריטי (שנת 1941), והשניים האחרים הם מטבעות ישראליים מודרניים. נראה שהתעלה נבנתה בימי המנדט הבריטי.