שלב 3 (התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב')

השרידים הקדומים ביותר נחשפו בריבוע B מעל קרקע בתולה אלוביאלית. 1.6 מ' מפני השטח נחשפה שכבת אדמה חומה ומהודקת שמעורבים בה חלוקי נחל (L112 ,L111; איור 2: חתך 1–1). נמצאו להבוני צור אחדים ושברי עצמות בעלי חיים שחלקן היו שרופות.
בדרום-מזרח הריבוע נחשפו אבנים אחדות בגודל בינוני, ייתכן שרידי קיר (W3) שכיוונו מזרח–מערב (איור 3). צמוד לשרידי הקיר מצפון נמצא שבר גדול של מכתש גיר (איור 4). מצפון לקיר נחשפה שכבת חיים מהודקת של אדמה כבושה (L111) שמפוזרים בה רסיסי פחם. מעל מפלס החיים נמצא גוש קטן של טיח לבן צבוע אדום (איור 5).
 
שלב 2 (התקופה הכלקוליתית)
שרידי שלב 2 נחשפו רק בריבוע B, מתחת למפלסי שלב 1 (איור 2: חתך 1–1). נחשפה שכבת מילוי עבה (1.5 מ') של אדמה אלוביאלית חומה בהירה ובה כיסי אבנים קטנות וחלוקים (L109). האבנים הקטנות והחלוקים יוצרים אופקים נטויים שעשויים להעיד על השיפוע הטופוגרפי העתיק בשטח זה ומעידים על תהליך הרבדה טבעי, למשל בליה של מים. אף שלא נמצאו שרידים אדריכליים, חפירת המילוי העלתה כמויות גדולות של חרסים לא שחוקים, ושבבי צור וכלי צור המיוחסים לתקופה הכלקוליתית.
 
שלב 1 (תקופת הברונזה הקדומה 1ב')
שרידי שלב זה בתפזורת רחבה נחשפו בריבועים A ו-B. השרידים הם משלב אחד או יותר של ב"ק 1ב' שנחשפו בחפירות קודמות בשטחים C ,B ,A ו-D, מצפון ומדרום לצומת אשתאול (חדשות ארכיאולוגיות 120, חדשות ארכיאולוגיות 121, חדשות ארכיאולוגיות 122).
בריבוע B נחשפו שני שלבי בנייה מתקופת הב"ק 1ב'. מהשלב הקדום (1a; איור 6) נחשף קיר (W1, אורך חשיפה 4 מ'; איור 7) בכיוון מזרח–מערב בנוי משתי שורות מקבילות של אבני גוויל גדולות וליבה של מילוי אדמה ואבנים סדוקות. הקיר בנוי הישר על מילוי של אדמה אלוביאלית והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. קצהו המזרחי נקטע בהפרעה מודרנית והמשכו לא נמצא. מצפון לקיר נחשף מפלס רצפה של אדמה כבושה (L104) הניגשת לבסיס הנדבך התחתון שלו ומעליו נמצאו חרסים גדולים אחדים. מדרום לקיר נחשף מפלס נוסף של רצפת עפר כבושה (L105).
מהשלב המאוחר (1b; איור 8) נחשף קיר נוסף (W2) ממזרח לקיר 1, בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי משורה אחת של אבני גוויל גדולות. ממזרח לו זוהה מפלס של אדמה כבושה (L106). בשלב זה נכרה בור מעוגל ומדופן באבן בקצהו המערבי של קיר 1 (L108; איור 9) ובתוכו כמות גדולה מאוד של שברי גוף גדולים. לא ברור אם קיר 1 המשיך לשמש בשלב זה מאחר שלא ניתן היה להבחין בהבדלים בין מכלולי כלי החרס משני שלבי הבנייה.
 
בריבוע A, מצפון לריבוע B ובמפלס גבוה יותר (איור 10) הוסר כיסוי האדמה העליון בעזרת כלי מכני. חפירה ידנית החלה כאשר נחשף מפלס של אבנים גדולות ובינוניות בתוך אדמה אלוביאלית חומה בהירה. האבנים לא יצרו קווים ברורים של קירות ודומה שהן מפולת (איור 11); בתוכה נחשף מעגל אבנים קטנות שהקיף ריכוז גדול של חרסים.
 
כלי חרס
המכלול משלב 2 של התקופה הכלקוליתית אינו קשור לשרידים אדריכליים ויש בו מגוון גדול של צורות וטיפוסי כלים. כלי החרס מצטיינים באיכות חומר ועבודה ירודים. מרבית החרסים נעשו מחומר חום בהיר/צהוב שמעורבים בו גריסים גדולים. מרבית הכלים הפתוחים הם קערות מטיפוס V (איור 12: 1–4); עוד נמצאו שברים של ידית מחבצה (איור 12: 5) ובסיס בזיך (איור 12: 6).
כלי החרס משלב 1 מתקופת הב"ק 1ב' דומים מאוד ולעתים אף זהים לכלי החרס מאותן השכבות בשטחי החפירות הקודמות. המכלול כולל את הטיפוסים והסגנונות המקובלים, בהם קערות (איור 12: 7–9), קנקנים (איור 12: 10) ופערורים (איור 12: 11).
 
צור
מכלול הצור משטח F קטן, לפיכך יש להתייחס בזהירות הראויה להערכת טיבו ושיוכו הכרונולוגי. בדומה למכלולי הצור בחפירות הקודמות באשתאול, חומר הגלם כולל צור משני סוגים: צור קמפני ברקצואידי מקומי ששימש ליצירת נתזים וכלי אד-הוק דו-פניים וצור שקוף חום ואפור, איאוקני או סנוני, ששימש לתעשיית להבים, להבונים ונתזונים. דומה שמגוון הטכנולוגיות והיעדרם של כלים רשמיים מעיד על תעשייה ביתית.
בין פריטי הצור הטיפוסיים שברים של שני להבי מגל עשויים מלהבים דו-כיווניים ופסולת נקר רוחבי (שנפריין) האופיינית לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. כלי פורמלי אחר שזוהה במכלול הינו מגרד לווחי.
 
אף שהחפירה בשטח F מצומצמת, תוצאותיה חשובות להבנת האתר. שלב 1 הוא ללא ספק המשך היישוב מתקופת הב"ק 1ב' שנחשף חלקית בשטחים B ו-D (חדשות ארכיאולוגיות 120, חדשות ארכיאולוגיות 122). המרחק בין שטחי החפירה ואופי השרידים מעידים שהאתר של אשתאול היה כפר גדול למדי שהשתרע מרצפת העמק לכיוון המדרון הדרומי. השכבה הכלקוליתית בשטח F איננה מניבה ידע רב אולם עומק ההצטברות של הקרקע האלוביאלית וכלי החרס מעידים על התיישבות אינטנסיבית.