טבלה 1. קורלציה סטרטיגרפית כללית של השלבים, שטחים SA.

שטח
ב"ק 2
שכבה I
ב"ק 1ב'
שכבה II
ב"ק 1ב'
שכבה III
ניאולית קרמי
A
1
2
3
B
1
C
1–3
4
D
1
2
E
1, 2
3
F
1–3
4
G
1
H
?
?
?
I
?
?
J
1
?
K
?
?
L
1
2
3?
M
1–3
4
N
1–3
4
O
1
2
3
P
1?
1?
Q
1
2?
R
1
2?
2?
S
1–4
 
החפירה נערכה בשוליים הדרומיים-מערביים של האתר, מצפון לרחוב התאנים וממערב לשטח H (איור 1). נחשפו ארבעה שלבי יישוב המיוחסים לב"ק 2, לשכבה I. תיאור השלבים ייעשה מהקדום למאוחר.
 
שלב 4
משטחים אחדים וקירות שתוכניתם אינה ברורה (איור 2). השלב זוהה במקומות בודדים, מתחת לשרידי שלב 3.
 
שלב 3
שני מבנים שכנים וכמעט שלמים (מבנים 1 ו-2) שהיו כנראה חלק ממכלול גדול יותר שהיה מורכב מחדרים הסובבים חצר פתוחה (איור 2). מבנה 1 מרובע ותחום בשלושה קירות, קירו הצפוני משוער (איור 3). הקירות נתגלו ממש מעל פירוק הרצפות והקירות של שלב 2 הבנויים מעליהם (איור 4). למבנה 2, מדרום למבנה 1, חדר רוחב. מעל רצפת העפר הכבוש נמצאו אבני ריצוף אחדות ואפשר שאחת מהן שימשה בסיס לעמוד.
 
שלב 2
יחידה אדריכלית מורכבת שניתן להגדירה מתחם או גוש בניינים, שהיה מורכב מבניינים אחדים שתוכניתם אינה מוגדרת וסובבו חצר פתוחה שהייתה מוקפת בקיר (איור 5). הבונים השתמשו בחלק מקירות שלב 3, אך עוצבה תוכנית בנייה חדשה. בכל המתחם היו ארבע כניסות, אחת מכל צד ובצדו הצפוני של המתחם היה מבנה קטן (מבנה 3). חלק מהכניסות נמצאו חסומות במכוון אחרי שהמתחם יצא מכלל שימוש. הכניסה המרכזית מצפון הייתה לא ישירה והובילה לחצר המרכזית דרך מסדרון. מבנה 3 היה קטן יחסית
(5.5 מ"ר שטח הרצפה).
 
שלב 1
בשלב זה ניכרות תוספות אדריכליות ושינויים לתוכנית של שלב 2 (ר' איור 5). התוספת העיקרית הייתה מבנה 4 (איור 6) שלו חדר רוחבי עם שתי כניסות (יותר מ-20 מ"ר שטח רצפה). בנוסף על כך כל האזור אורגן מחדש עם השינויים וההרחבה של מבנה 3, התוספת של מבנה 5 וביטולם של קירות החצר. נראה ששינויים אלה ביטלו לחלוטין את המתחם ובמקומו היו שלושה מבנים סביב שטח פתוח.
בחפירה מדרום למבנה 3 נחשפו שני קנקנים סמוכים זה לזה ושקועים בקרקע. הקנקן המערבי (איור 7) היה שלם – כלי אחסון גדול שלו בסיס מעוגל שהונח בחלקו התחתון של קנקן אחר שלו בסיס שטוח. הקנקן המזרחי חסר את שפתו וצווארו. בתחתית הקנקן המזרחי נחשף גוש גדול של ביטומן (איור 8).
 
כלי החרס
מכלול כלי החרס מכל ארבעת השלבים טיפוסי לתקופת הב"ק 2 בצפון ישראל; לפחות מחצית מהמכלול הם כלי חרס מתכתיים ורק אחוז קטן הם כלים מחופים אדום. בדיקה ראשונית של המכלול אינה מעלה שינויים משמעותיים בין השלבים. במכלול כלי החרס נמצאה כמות גדולה של חרסים מתקופת הב"ק 1ב שלא באתרם.
 
בחפירה בשטח S נחשף ריכוז צפוף של מבנים הקשורים לב"ק 2. החשיפה הרחבה יחסית של יחידות המבנים וקירות נוספים מאפשרת לשחזר גושי בנייה גדולים יותר, מתחמים בנויים שנכללו בתכנון הכללי של היישוב האורבני בקריית אתא במהלך תקופת הב"ק 2.
אמנם נמצאו כלי חרס רבים מתקופת הב"ק 1ב, אולם לא נחשפו כלל שרידים סטרטיגרפיים מתקופה זו. בקצה המערבי של השטח הגיעה החפירה לקרקע בתולה ומעליה שרידים של שלב 3 מב"ק 2 בלבד. במזרח השטח לא הגיעה החפירה לקרקע בתולה או לסלע הטבעי. למרות ירידה לעומק של כ-2 מ' באזור זה, עדיין השרידים הקדומים ביותר שנתגלו הם משלב 4 של ב"ק 2; הכמות הגדולה של כלי חרס מב"ק 1ב באזור מעידה על שלב קדום יותר של ב"ק 1ב מתחת או סמוך מאוד ליישוב מב"ק 2. כך אפשר למקם ביתר דיוק את גבולו הדרומי-מערבי של האתר בתקופת הב"ק 1ב והב"ק 2, שכנראה עבר בחלק המזרחי של שטח S.