נחשפה ערמה סגלגלה של אבנים מסוקלות קטנות על גבי משטח סלע (5.2 מ' קוטר, 0.8 מ' גובה; איור 2). הערמה תחומה בקיר, שנבנה מאבני שדה גדולות; הקיר מונע את גלישת האבנים לחלקות סמוכות. ערמת האבנים נחפרה במלואה עד סלע האם. בחפירה התגלתה כמות דלה של חרסים שחוקים שלא ניתן לתארכם. ערמת האבנים שנחשפה בחפירה מצטרפת לממצאים מחפירות וסקרים שנערכו בעבר בסביבה, הקשורים לפעילות חקלאית שהתקיימה באזור.