אתר 1 (נ"צ 161880/596042). פזורת דלה של כלי צור מן התקופה הכלקוליתית (כ-5×5 מ') על שביל של חלוקי נחל. נראה כי כלי הצור הובאו למקום יחד עם חלוקי הנחל לשם בניית השביל, ומקורם אינו ידוע.
אתר 2 (נ"צ 161737/596651; איור 3). בערוצו של נחל יושיביה תועדו שרידי בנייה מאבני קירטון וכורכר, לבני בוץ צרופות (איור 4) וחרסים מן התקופה הביזנטית (כ-30×50 מ').