שכבה IV. שרידים משכבה זו נחשפו בריבועים A ו-B. בריבוע A נחשף מפלס חיים עשוי עפר מהודק (L112) ובו חרסים אחדים מתקופת הב"ת 2א'. בריבוע B נחשף קבר שוחה, ובו התגלו עצמות של פרט בוגר וכלי חרס המתוארכים לתקופת הב"ת 2א', ובהם קערה תמימה (איור 3: 1), שבר קערה מזווה (איור 3: 2), קנקנית תמימה (איור 3: 3) ופכית דלייה תמימה (איור 3: 4).

 
שכבה III . בריבוע D נחשף מפלס חיים עשוי עפר מהודק (L113), ובו שברי קדרה (איור 3: 5) וקנקן (איור 3: 6), המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת.
 
שכבה II. בריבועים A ו-B נחשף מפלס חיים של אבני גוויל קטנות (L116 ,L115), ובו התגלו שברי קערה מחופה שחור, המתוארכת לתקופה הפרסית (איור 3: 7).
 
שכבה I. בכל ששת הריבועים נחשף מפלס חיים אחיד של אבני גוויל קטנות (L105–L100), ובו התגלו שברי קערה מחופה שחור(איור 3: 8), מורטריה (איור 3: 9) וקנקן פניקי (איור 3: 10), המתוארכים לתקופה הפרסית.
 
על סמך החפירות שנערכו עד כה באתר נראה שהתקיים בו יישוב החל מתקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה הרומית.